PTV - Bảo dưỡng cập nhật phiên bản 3165, phiên bản map mới và sự kiện 8-3
Chào các bạn Game thủ thân mến, PTV xin trân trọng thông báo: Bảo dưỡng cập nhật phiên bản 3165, phiên bản map mới và sự kiện 8-3. 1. Cập nhật phiên bản 3165. 2. Cập nhật Map Train 135 và map Hunt mới. 3. Cập nhật phiên bản sự kiện dành cho ngày 8/3. 4. Tiếp tục thu thập những lỗi phát sinh để cải thiện chất lượng. Máy chủ sẽ bảo dưỡng 3 giờ bắt đầu: từ 14h00 ~ 17h00 PM ngày 08/03/2019. Trong thời gian này sẽ không thể truy cập vào hệ thống trò chơi.
PTV - Tiếp tục tối ưu kết nối trò chơi trong phiên bản 3164
Chào các bạn Game thủ thân mến, PTV xin trân trọng thông báo: Tiếp tục tối ưu kết nối trò chơi trong phiên bản 3164. 1. Cập nhật phiên bản 3164. 2. Tối ưu và sửa chữa kết nối trò chơi trong phiên bản 3163. 3. Chuẩn bị ra mắt Map Train 135 mới. 3. Tiếp tục thu thập những lỗi phát sinh để cải thiện chất lượng. Máy chủ sẽ bảo dưỡng 15 phút bắt đầu: từ 19h45 ~ 20h00 PM ngày 16/02/2019. Trong thời gian này sẽ không thể truy cập vào hệ thống trò chơi.
PTV - Bảo dưỡng tối ưu kết nối trò chơi trong phiên bản 3163
Chào các bạn Game thủ thân mến, PTV xin trân trọng thông báo: Bảo dưỡng tối ưu kết nối trò chơi trong phiên bản 3163. 1. Cập nhật phiên bản 3163. 2. Tối ưu hệ thống kết nối trò chơi trong phiên bản 3163. 3. Chuẩn bị ra mắt Map Train 135 mới. 3. Tiếp tục và hoàn thiện cho những phiên bản sự kiện sắp tới. Máy chủ sẽ bảo dưỡng 15 phút bắt đầu: từ 23h00 ~ 23h15' PM ngày 13/02/2019. Trong thời gian này sẽ không thể truy cập vào hệ thống trò chơi. Trân trọng, PTV GM
PTV - Bảo dưỡng kết thúc phiên bản sự kiện "TẾT NGUYÊN ĐÁN"
<Mùng 5 Tết> Chúc Quý vị các bạn Game thủ: Luôn Vui vẻ, Hạnh phúc, An khang và Thịnh vượng. PTV xin trân trọng thông báo: Bảo dưỡng kết thúc phiên bản sự kiện "TẾT NGUYÊN ĐÁN" 1. Cập nhật phiên bản 3162, phiên bản kết thúc sự kiện "TẾT NGUYÊN ĐÁN" 2. Tối ưu hệ thống kết nối trò chơi trong phiên bản 3162. 3. Tiếp tục và hoàn thiện cho những phiên bản sự kiện sắp tới. Máy chủ sẽ bảo dưỡng 15 phút bắt đầu: từ 07h45 AM ngày 10/02/2019. Trong thời gian này sẽ không thể truy cập vào hệ thống trò...
PTV - Bảo dưỡng cập nhật hệ thống phiên bản 3161
<Mùng 2 Tết> Chúc Quý vị các bạn Game thủ: Luôn Vui vẻ, Hạnh phúc, An khang và Thịnh vượng. PTV xin trân trọng thông báo: Bảo dưỡng cập nhật hệ thống phiên bản 3161. 1. Sửa lỗi phát sinh trong phiên bản 3160. 2. Tối ưu hệ thống kết nối phiên bản 3161. 3. Hỗ trợ và lưu trữ thông tin từ phía Game thủ. Máy chủ sẽ bảo dưỡng 15 phút bắt đầu: từ 18h00 ngày 06/02/2019. Trong thời gian này sẽ không thể truy cập vào hệ thống trò chơi. Trân trọng, PTV GM