Valento Invasion: cập nhật phiên bản 3010
Chào các bạn Game thủ, PTV xin thông báo, cập nhật phiên bản 3010 bao gồm những cập nhật: 1. Sửa skill: Chain Lancer (Pike). 2. Party chênh lệch 19 cấp độ. 3. Quest 100: - Bạn sẽ nhận về cuộn sách của hoàng gia (Scroll Of Kingdom) bạn có thể xem tại kho đồ Q của nhân vật khi đã hoàn thành và đi kèm cuộn sách này là: 30 HP / 30 MP / 30 STM vĩnh viễn được thêm cho nhân vật của bạn. 4. Quest 105: - Yêu cầu của nhiệm vụ: các bạn cần đạt level 105 và hoàn thành toàn bộ Q100 về trước nếu thiếu sẽ không...
PTV - Cập nhật Daily Event (Awell) / Quest 105 (Valento)
Chào các bạn Game thủ thân mến, PTV xin thông báo: Cập nhật mới với những thông tin sau: Thêm Daily Event cho máy chủ Awell, mở máy chủ, phi lợi nhuận. Thêm Quest 100 và 105 cho máy chủ Valento (thông tin Q sẽ cập nhật). Để hoàn thành những thông tin trên, hệ thống máy chủ sẽ được bảo dưỡng vào tối nay, khoảng thời gian từ: 20h00 trở đi. Các bạn nhớ chú ý theo dõi trên trang chủ, Fanpage, Group, và Skype trực tuyến. Trân trọng, PTV GM
Valento Invasion: cập nhật phiên bản 3009
Chào các bạn Game thủ, PTV xin thông báo, cập nhật phiên bản 3009 bao gồm những cập nhật: Sửa skill: Chain Lancer (Pike). Party chênh lệch 19 cấp độ. Quest 100 nhiệm vụ mới. Phiên bản kế tiếp cập nhật các Quest, Daily Quest cấp độ cao hơn... Để có thể cập nhật bạn có 2 lựa chọn sau đây: Bật Launcher.exe của PTV để cập nhật tự động. Tải bằng tay phiên bản 3009: https://goo.gl/NEkjbX Mở tệp tin 3009.zip và giải nén Ghi đè vào Valento-Invasion Client, sau đó đăng nhập thưởng thức trò chơi.
Valento Invasion: cập nhật phiên bản 3006
Chào các bạn Game thủ, PTV xin thông báo, cập nhật phiên bản 3006 bao gồm những thay đổi: Sửa skill: Chain Lancer (pike). Sửa Bless Castle. Sửa Treo shop (mua bán). Để có thể cập nhật bạn có 2 lựa chọn sau đây: Bật Launcher.exe của PTV để cập nhật tự động. Tải bằng tay phiên bản 3006: https://goo.gl/gx567D Mở tệp tin 3006.zip và giải nén Ghi đè vào Valento-Invasion Client, sau đó đăng nhập thưởng thức trò chơi.
Valento Invasion: cập nhật phiên bản 3004
Chào các bạn Game thủ, PTV xin thông báo, cập nhật phiên bản 3004 bao gồm những thay đổi: 1. Mở thêm bán một số vật phẩm cho game thủ (item có thời gian). 2. Mở thêm 3 vật phẩm sau vào các Quest đang có sẵn trong game : + Gold bar: 10 mil gold + Silver bar: 5 mil gold + Bronze bar: 2 mil gold + Thêm 3 loại bar này cho Event Molly và Event Morif - Các Quest thêm như sau: + For Her (lvl 30): Bronze bar + The Cave (lvl 55): Bronze bar + Friendship with Michell (lvl 70): Silver bar + Enclosed Fury (lvl...