Awell  (16x)
ALFA
BETA
MAIN
Valento Invasion  (18x)
ALFA
BETA
MAINMáy chủ On
Máy chủ Off

Bảo trì tiếp theo
14/07/2017 lúc 23h00 AM
SERVER STATUSValento Invasion: cập nhật phiên bản 3035
Chào các bạn Game thủ, PTV xin thông báo kết thúc bảo dưỡng đồng thời cập nhật phiên bản 3035: 1. Cập nhật tính năng chat Global của TOP EXP trong Game. 2. Cập nhật lại tính năng Pet hỗ trợ cho Newbie (người mới chơi): - Pet sẽ tồn tại cho đến level 80 thay vì level 10 như trước kia. (xin lưu ý các bạn dưới level 80 sẽ được thêm Pet và hiệu ứng Pet tự động). - Pet sẽ được thêm damage (sức đánh) và làm chậm kẻ địch. - Hiệu ứng đi kèm của Pet là: + 50 damage min/max, 100 Defense và 10 Abs (hiệu ứng sẽ...
Valento Invasion: dời lại thời gian cập nhật tính năng phiên bản mới
Chào các bạn Game thủ, PTV xin thông báo: vì lý do kỹ thuật, cần kiểm tra kỹ lưỡng chất lượng phiên bản, thời gian cập nhật lúc 0h00 không kịp cho các bạn, do đó PTV sẽ dời lại thời gian cập nhật tính năng mới này vào ngày mai. Thời gian dự kiến cập nhật khoảng: 22h00 ~ 23h30 ngày 20/08/2017. Trân trọng, PTV GM
Valento Invasion: lịch bảo dưỡng, cập nhật tính năng mới
Chào các bạn Game thủ, PTV xin thông báo: ịch bảo dưỡng, cập nhật tính năng mới cho game như sau: Cập nhật tính năng chat Global của TOP EXP trong game. Cập nhật lại tính năng PET hỗ trợ cho Newbie (người mới chơi): - PET sẽ tồn tại cho đến level 80 thay vì level 10 như trước kia. (xin lưu ý các bạn dưới level 80 sẽ được add PET và hiệu ứng PET tự động) - PET sẽ được thêm Dame và làm chậm kẻ địch. - Hiệu ứng đi kèm của PET là: + 50 dame min/max, 100 Defense và 10 abs (hiệu ứng sẽ...
Valento Invasion: cập nhật phiên bản 3034
Chào các bạn Game thủ, PTV xin thông báo kết thúc bảo dưỡng đồng thời cập nhật phiên bản 3034: Sửa lại 3 loại Bar mới: Gold Bar, Silver Bar và Bronze Bar. Các bạn đang sở hữu 3 loại nói trên vui lòng bán vào shop lấy gold, phiên bản cập nhật 3035 sẽ xóa 3 loại cũ này. Tắt NPC Praya, kết thúc đổi quà Nine và Tail Amulet. Sửa lại Daily Quest bi lỗi nhận Quest for Her. Một số chức năng mới sẽ tiếp tục làm việc và sẽ thông báo sau khi hoàn tất. Để có thể cập nhật bạn có 2 lựa chọn sau đây: Bật...
Valento Invasion: kết thúc đổi quà Tail và Nine, tắt NPC Praya
Chào các bạn Game thủ, PTV xin thông báo: kết thúc đổi quà Tail và Nine Amulet đồng thời tắt NPC Praya. Do đó, các bạn đã có tail và nine vui lòng đổi quà, PTV sẽ bảo dưỡng máy chủ vào lúc 23h00 (sau khi BC kết thúc thời gian). Đồng thời kiểm tra lại Quest Daily và một số chức năng. Trân trọng, PTV GM