PTV - Phiên bản cập nhật 1252
Chào các bạn Game thủ, PTV xin thông báo, cập nhật phiên bản 1252 bao gồm những thay đổi: Fixed bug: Skill T5 Knight (Saint Blade) kill đối thử chết đồng thời gây dis họ. Cập nhật 2 chế độ cửa sổ: https://www.ptv.com.vn/threads/tuy-chinh-che-do-cua-so-cho-game.1352/ Sửa đổi một số lỗi phát sinh từ phiên bản 1251. Chuẩn bị cho các skill t5 còn lại các class khác. Để có thể cập nhật bạn có 2 lựa chọn sau đây: Bật Launcher.exe của PTV để cập nhật tự động. Tải bằng tay phiên bản 1252:...
PTV - Phiên bản cập nhật 1251
Chào các bạn Game thủ, PTV xin thông báo, cập nhật phiên bản 1251 bao gồm những thay đổi: Fix: Level 145 mới có thể sử dụng Map hunt 145. Cập nhật 2 chế độ cửa sổ: https://www.ptv.com.vn/threads/tuy-chinh-che-do-cua-so-cho-game.1352/ Cân bằng Damage các class, hạn chế tối đa DC khi train. Sửa đổi một số lỗi phát sinh từ phiên bản 1250. Để có thể cập nhật bạn có 2 lựa chọn sau đây: Bật Launcher.exe của PTV để cập nhật tự động. Tải bằng tay phiên bản 1251:...
Hệ thống cập nhật / Chức năng của Game
Chào các bạn game thủ, Nhằm mục đích phục vụ cho người chơi PTV một cách tốt nhất, nhằm đi theo sự phát triển của công nghệ, đồ họa, phần cứng, kiến thức và nhu cầu hội nhập. PTV xin thông báo về một số thông tin cập nhật, chức năng, hệ thống mới, sự khác biệt sẽ được đội ngũ Developer của PTV thưc hiện xuyên suốt từ nay cho đến các phiên bản hoàn thiện nhất, thú vị nhất và khác biệt nhất. Do đó có một số điều mà PTV muốn thông báo đến các bạn như sau: Trong thời gian này thường xuyên sẽ có những...
PTV - Phiên bản cập nhật 1249 - 1250
Chào các bạn Game thủ, PTV xin thông báo, cập nhật phiên bản 1249 - 1250 bao gồm những thay đổi: Loại bỏ: Big Bronze, Big Silver, Big Gold (bar). Cập nhật 2 chế độ cửa sổ: https://www.ptv.com.vn/threads/tuy-chinh-che-do-cua-so-cho-game.1352/ Sửa đổi một số lỗi phát sinh từ phiên bản 1249 Chỉnh cửa sổ đăng nhập, chỉnh tọa độ cho 3 nút: Party, Giao dịch, Kết bạn (phiên bản 1249). Để có thể cập nhật bạn có 2 lựa chọn sau đây: Bật Launcher.exe của PTV để cập nhật tự động. Tải bằng tay phiên bản 1250:...
PTV - Phiên bản cập nhật 1248
Chào các bạn Game thủ, PTV xin thông báo, cập nhật phiên bản 1248 bao gồm những thay đổi: Sửa lỗi cầm vũ khí Atalanta. Cập nhật 2 chế độ cửa sổ: https://www.ptv.com.vn/threads/tuy-chinh-che-do-cua-so-cho-game.1352/ Sửa đổi một số lỗi phát sinh từ phiên bản 1246-1247 Chỉnh lại cân bằng chuột và tọa độ của Game. Để có thể cập nhật bạn có 2 lựa chọn sau đây: Bật launcher.exe của PTV để cập nhật tự động. Tải bằng tay phiên bản 1248:...