Valento Invasion  (18x)
ALFA
BETA
MAINMáy chủ On
Máy chủ Off

Bảo trì tiếp theo
Chưa có thông tin Bảo trì
SERVER STATUSValento Invasion: thông báo về cập nhật phiên bản kế tiếp 3066
Chào các bạn Game thủ thân mến, PTV xin thông báo: về cập nhật phiên bản vá lỗi kế tiếp 3066 bao gồm: Tối ưu hóa NSE Anti Hack System cho Game. Tối ưu hóa và sửa lại một số lỗi cơ bản cần thiết cho Game. Máy chủ sẽ bảo dưỡng lúc: 15h00 ngày 22/11/2017, thời gian dự kiến 1 giờ làm việc, kết thúc và hoàn tất lúc 16h00 ngày cùng ngày. Trong thời gian này các bạn không thể tham gia vào trò chơi. Trân trọng, PTV GM
Valento Invasion: cập nhật phiên bản vá lỗi 3065
Chào các bạn Game thủ thân mến, PTV xin thông báo: cập nhật phiên bản vá lỗi 3065 bao gồm: Sửa chữa xung đột với một số skill gây disconnect khi sử dụng. Tối ưu hóa NSE AntiHack khi sử dụng máy khách (client). Một số lỗi cơ bản khác... Máy chủ sẽ bảo dưỡng lúc: 23h00 ngày 13/11/2017, thời gian dự kiến 1 giờ làm việc, kết thúc và hoàn tất 0h00 ngày 14/11/2017. Trong thời gian này các bạn không thể tham gia vào trò chơi. Để có thể cập nhật bạn có 2 lựa chọn sau đây: Bật Launcher.exe của PTV để cập...
Valento Invasion: cập nhật phiên bản bảo mật trò chơi 3064
Chào các bạn Game thủ thân mến, PTV xin thông báo: cập nhật phiên bản bảo mật trò chơi 3064 bao gồm: Cập nhật hệ thống bảo vệ trò chơi mới. Sửa một số lỗi cơ bản, tối ưu hóa trò chơi. Chuẩn bị cho các công tác tiếp theo... Máy chủ sẽ bảo dưỡng lúc 19h00 ~ 20h00 ngày 09/11/2017 để cập nhật phiên bản mới 3064 và hệ thống bảo mật trò chơi. Để có thể cập nhật bạn có 2 lựa chọn sau đây: Bật Launcher.exe của PTV để cập nhật tự động. Tải bằng tay phiên bản 3064:...
Bảo dưỡng, kết thúc tuần lễ sự kiện Halloween
Chào các bạn Game thủ thân mến, PTV xin thông báo: bảo dưỡng máy chủ, kết thúc tuần lẽ sự kiện Halloween. Thời gian: bắt đầu bảo dưỡng từ 23h50' và kết thúc bảo dưỡng lúc 0h00 ngày 08/11/2017. Sau thời gian bảo dưỡng, các sự kiện này sẽ được loại bỏ khỏi hệ thống, chờ những sự kiện kế tiếp. Trân trọng, PTV GM
Bảo dưỡng 24 giờ để cập nhật và sửa chữa một số hệ thống mới
Chào các bạn game thủ thân mến, PTV xin thông báo bảo dưỡng để cập nhật và sửa chữa một số hệ thống mới. 1. Sửa lại vấn đề clan một số bạn bị lag clan. 2. Hiệu chỉnh lại Anti Hack để gia tăng bảo mật cho trò chơi. 3. Một số lỗi game cơ bản khác. Thời gian bảo dưỡng: 24 giờ, bắt đầu từ 21h30 ngày 04/11/2017. Trong thời gian này GM có thể sẽ mở lên để test nên sẽ có thể có sự cố các bạn vào đc nhưng dis đột ngột. Kính mong các bạn Game thủ hết sức thông cảm, để hoàn thiện hệ thống mới được tốt nhất....