Valento Invasion  (18x)
ALFA
BETA
MAINMáy chủ On
Máy chủ Off

Bảo trì tiếp theo
Chưa có thông tin Bảo trì
SERVER STATUSValento Invasion: cập nhật phiên bản 3101
Chào các bạn Game thủ thân mến, PTV xin thông báo: cập nhật phiên bản 3001 bao gồm các thông tin chỉnh sửa sau: 1. Chỉnh sửa skill Land Mining (phục vụ vấn đề training). 2. Chỉnh sửa skill Rolling Smash. 3. Hiệu chỉnh khoảng cách party (tránh việc gamer auto chiếm 2 spawm). 4. Một số lỗi game cơ bản khác... Để có thể cập nhật bạn có 2 lựa chọn sau đây: 1. Bật Launcher.exe của PTV để cập nhật tự động. 2. Tải bằng tay phiên bản 3101: http://storages.ptv.com.vn/UpdateFiles/3101.zip Trân trọng, PTV GM
Thông tin về phiên bản cập nhật 3101
Chào các bạn Game thủ thân mến, PTV xin thông báo: cập nhật phiên bản 3001 bao gồm các thông tin chỉnh sửa sau: 1. Chỉnh sửa skill Land Mining (phục vụ vấn đề training). 2. Chỉnh sửa skill Rolling Smash. 3. Hiệu chỉnh khoảng cách party (tránh việc gamer auto chiếm 2 spawm). 4. Một số lỗi game cơ bản khác... Máy chủ sẽ bảo dưỡng để cập nhật sau thời gian BC lúc: 23h00 ngày 14/04/2018. Trân trọng, PTV GM
Valento Invasion: cập nhật phiên bản 3100
Chào các bạn Game thủ thân mến, PTV xin thông báo: cập nhật phiên bản 3100 bao gồm: 1. Tinh chỉnh và sửa lỗi hiệu ứng sáng lóa của Mechanician, gây khó chịu và ảnh hưởng đến người chơi khác. 2. Sửa lại các lỗi phát sinh khác, tối ưu hóa hệ thống cơ bản... Để có thể cập nhật bạn có 2 lựa chọn sau đây: 1. Bật Launcher.exe của PTV để cập nhật tự động. 2. Tải bằng tay phiên bản 3100: http://storages.ptv.com.vn/UpdateFiles/3100.zip Trân trọng, PTV GM
Thông tin về phiên bản cập nhật 3100
Chào các bạn Game thủ thân mến, PTV xin thông báo: cập nhật phiên bản 3100, thông tin phiên bản như sau: 1. Tinh chỉnh và sửa lỗi hiệu ứng sáng lóa của Mechanician, gây khó chịu và ảnh hưởng đến người chơi khác. 2. Xem xét các tình hình và lỗi phát sinh khác... Máy chủ sẽ được bảo dưỡng sau thời gian BC 23h00 ngày 07/04/2018 để cập nhật phiên bản này. Trân trọng, PTV GM
Valento Invasion: cập nhật phiên bản 3099
Chào các bạn Game thủ thân mến, PTV xin thông báo: cập nhật phiên bản 3099 bao gồm: 1. Sưa lỗi Thần nhãn 7d và 1d khi sử dụng và relog bị ẩn. 2. Tối ưu một số chức năng khác... Để có thể cập nhật bạn có 2 lựa chọn sau đây: 1. Bật Launcher.exe của PTV để cập nhật tự động. 2. Tải bằng tay phiên bản 3099: http://storages.ptv.com.vn/UpdateFiles/3099.zip Trân trọng, PTV GM