Sự kiện tháng 07/2016
Chào các bạn Game thủ, PTV xin trân trọng thông báo: Cập nhật và một số sự kiện đáng chú ý. Update dame items Legend Draxos tựa 120A +3 min/max và + 1 atk speed. X30% thẻ cào trong 3 ngày từ: 19 ~ 21/07/2016. Cập nhật SOD mới và bán core SOD trong Siêu thị (SOD sẽ có monster rớt item 120A và boss Draxos) EXP X2 trong ngày 19/07/2016. Mở bán lại (Rivial egg) giá 20 coin. Map 140 chuẩn bị update. Trân trọng, PTV GM
Công thức Mixing mới
Công thức mix mới cho Bracelets, Gauntlets, Boots, Amulet và Ring cho các bạn! Bracelets 3 Enigma + 3 Bellum + 6 Ordo HP + 70 MP + 40 DEF + 240 ATK + 140 ATK Speed + 1 4 Bellum + 8 Ordo HP + 100 MP + 70 DEF + 300 ATK + 180 ABS + 2.0 ATK Speed + 1 Gauntlets + Boots 4 Mirage + 3 Inferna + 1 Enigma + 2 Bellum + 2 Ordo HP + 50 STM + 80 DEF + 150 ABS + 7.0 2 Mirage + 2 Inferna + 1 Enigma + 3 Bellum + 4 Ordo HP + 70 STM + 100 DEF + 180 ABS + 9.0 Amulets 2 Enigma + 4 Bellum + 6 Ordo HP + 50 MP + 50 STM +...