Sửa đổi Network máy chủ 22/07/2016
Chào các bạn Game thủ, Do hệ thống mạng kết nối từ việt nam tới máy chủ rất chậm, do đó máy chủ sẽ được thay đổi lại tuyến mạng, nhằm kết nối từ việt nam tới máy chủ sẽ nhanh chóng và giảm tối đa lag có thể. Thời gian bắt đầu từ: 18h00 ~ 20h00 cùng ngày 22/07/2016. Trong thời gian này các bạn không thể kết nối vào trò chơi, sau thời gian này các bạn có thể trở lại tham gia trờ chơi như bình thường. Địa chỉ IP network máy chủ cũ: 213.136.75.16 các bạn thay thế sang địa chỉ IP network mới:...
Home và Tên miền mới
Chào các bạn Game thủ, PTV xin trân trọng thông báo: Cập nhật Home và Tên miền mới. Tên miền website cũ: www.ptv.com.vn được chuyển hướng tới: https://pristontale.co.uk Hệ thống website mới với giao diện mới tích hợp hệ thống diễn đàn, PTV id và Home. Diễn đàn được chuyển tiếp từ: http://forum.ptv.com.vn tới: https://pristontale.co.uk/forums Hệ thống tiếp tục còn cập nhật, mọi thông tin sẽ được thông báo ở bài viết này. Trân trọng, PTV GM
Sự kiện tháng 07/2016
Chào các bạn Game thủ, PTV xin trân trọng thông báo: Cập nhật và một số sự kiện đáng chú ý. Update dame items Legend Draxos tựa 120A +3 min/max và + 1 atk speed. X30% thẻ cào trong 3 ngày từ: 19 ~ 21/07/2016. Cập nhật SOD mới và bán core SOD trong Siêu thị (SOD sẽ có monster rớt item 120A và boss Draxos) EXP X2 trong ngày 19/07/2016. Mở bán lại (Rivial egg) giá 20 coin. Map 140 chuẩn bị update. Trân trọng, PTV GM
Công thức Mixing mới
Công thức mix mới cho Bracelets, Gauntlets, Boots, Amulet và Ring cho các bạn! Bracelets 3 Enigma + 3 Bellum + 6 Ordo HP + 70 MP + 40 DEF + 240 ATK + 140 ATK Speed + 1 4 Bellum + 8 Ordo HP + 100 MP + 70 DEF + 300 ATK + 180 ABS + 2.0 ATK Speed + 1 Gauntlets + Boots 4 Mirage + 3 Inferna + 1 Enigma + 2 Bellum + 2 Ordo HP + 50 STM + 80 DEF + 150 ABS + 7.0 2 Mirage + 2 Inferna + 1 Enigma + 3 Bellum + 4 Ordo HP + 70 STM + 100 DEF + 180 ABS + 9.0 Amulets 2 Enigma + 4 Bellum + 6 Ordo HP + 50 MP + 50 STM +...