PTV: bảo dưỡng cập nhật Halloween
Chào các bạn Game thủ thân mến, PTV xin trân trọng thông báo: cập nhật phiên bản sự kiện Halloween. 1. cập nhật phiên bản mới 3143. 2. cập nhật chức năng sự kiện Halloween cho trò chơi. Thông tin chi tiết của sự kiện sẽ được thông báo trên trang chủ, Fanpage và Groups FB của PTV. Máy chủ sẽ bảo dưỡng lúc 15h00 ngày 31/10/2018. Bảo dưỡng trong 2 giờ làm việc. Trân trọng, PTV GM
PTV: Cập nhật hệ thống mạng máy chủ / phiên bản mới 3141
Chào các bạn Game thủ thân mến, PTV xin trân thành thông báo: cập nhật hệ thống mạng máy chủ / phiên bản mới 3141 1. Cập nhật hệ thống mạng máy chủ mới, tối ưu hóa đường truyền truy cập cho game thủ. 2. Chỉnh sửa phiên bản mới 3141 với thông tin sau: - Sửa skill Extreme shield của Mechanician bị biến mất khi sử dụng kèm Maximize. - Tăng thời gian sử dụng của skill Holy benedic (level 10 - 120s). - Thêm event mini vào 23h00 các ngày thứ 7 hàng tuần (event Woman Girl). - Hiệu chỉnh lại skill Grand...
PTV: bảo trì và nâng cấp hệ thống mạng / cập nhật phiên bản mới
Chào các bạn Game thủ thân mến, PTV xin thông báo: bảo trì và nâng cấp hệ thống mạng / cập nhật phiên bản mới 3139. 1 - Nâp cấp hệ thống mạng máy chủ mới, giảm thiểu tối đa hiện tượng Lag Game. 2 - Cập nhật phiên bản mới 3139, thêm Npc để các bạn có sừng babel được đổi. 3 - Tiếp tục hệ thống hóa tất cả hệ thống của PTV... Máy chủ sẽ bảo dưỡng lúc: 16h45' ngày 23/10/2018, thời gian hoàn thành bảo dưỡng để cập nhật lúc: 18h00 cùng ngày. Trân trọng, PTV GM
PTV: bảo dưỡng cập nhật phiên bản vá lỗi 3138
Xin chào các bạn Game thủ thân mến, PTV xin thông báo: cập nhật hệ thống phiên bản 3138, sửa lỗi trong các phiên bản sự kiện: Chuỗi sự kiện tháng 10 / phụ nữ việt nam 20/10/2018 1 - Sửa lỗi item không thể đặt lên Mixing... 2 - Mở Boss event (drop box Womens Box). 3 - Mở khóa Box: Womens Box. Máy chủ sẽ bảo dưỡng lúc 23h00 ngày 21/10/2018 để cập nhật phiên bản mới, thời gian 30 phút để hoàn thành. Trân trọng, PTV GM
PTV: cập nhật hệ thống phiên bản sửa lỗi 3137
Xin chào các bạn Game thủ thân mến, PTV xin thông báo: cập nhật hệ thống phiên bản 3137 sửa và nâng cấp trong sự kiện: Chuỗi sự kiện tháng 10 / phụ nữ việt nam 20/10/2018 1 - Mở Boss event (drop box Womens Box). 2 - Mở khóa Box: Womens Box. Máy chủ sẽ bảo dưỡng lúc 16h00 ngày 20/10/2018 để cập nhật phiên bản, thời gian 30 phút để hoàn thành. Trân trọng, PTV GM