PTV - bảo dưỡng máy chủ - sửa lại hệ thống OS
Chào các bạn Game thủ thân mến, PTV xin thông báo: bảo dưỡng máy chủ sửa lại hệ thống OS. 1. Sửa lại hệ thống OS do vẫn còn phát sinh lỗi. 2. Cấu hình và tối ưu lại phiên bản mới. Máy chủ sẽ bảo dưỡng 24 giờ bắt đầu từ 13h30' ngày 14/09/2018, nhằm sửa triệt để các hệ thống còn lỗi. Trân trọng, PTV GM
PTV - Hoàn tất bảo dưỡng / cập nhật phiên bản 3127
Chào các bạn Game thủ thân mến, PTV xin trân trọng thông báo: cập nhật phiên bản 3127 hoàn tất bảo dưỡng. 1. Tối ưu hệ hóa thống máy chủ và mạng máy chủ. 2. Hiệu chỉnh lại NPC nhận và trả Quest 120. 3. Tối ưu hệ thống Quest. 4. Chỉnh sửa skill class Fighter (bị bug) không đúng với hiển thị (tạm dừng chưa fix xong). Để có thể cập nhật bạn có 2 lựa chọn sau đây: 1. Bật Launcher.exe của PTV để cập nhật tự động. 2. Tải bằng tay phiên bản 3127: http://ptupdate.skynetcloud.ltd/UpdateFiles/3127.zip...
[UPDATE] - Thông báo bảo dưỡng máy chủ - thay đổi hệ thống
Chào các bạn Game thủ thân mến, PTV xin thông báo: Thông báo bảo dưỡng máy chủ - thay đổi hệ thống. 1. Tối ưu hệ thống máy chủ. 2. Hiệu chỉnh lại NPC nhận và trả Quest 120 2. Tối ưu hệ thống Quest. 3. Chỉnh sửa skill class Fighter (bị bug) không đúng với hiển thị. 4. Kiểm tra lại một số skill khác. Máy chủ sẽ bảo dưỡng từ: 15h00 PM ngày 13/09/2018 đến 07h00 AM ngày 14/08/2018 máy chủ sẽ khởi động lại. Trân trọng, PTV GM
PTV - hoàn tất bảo dưỡng / cập nhật phiên bản 3126
Chào các bạn Game thủ thân mến, PTV xin trân trọng thông báo: cập nhật phiên bản vá lỗi 3126 hoàn tất bảo dưỡng. 1. Sửa lỗi tiêu đề bị lệch tọa độ trên đầu Quái vật, Nhân vật và NPC. 2. Tối ưu hóa hệ thống Quest và phiên bản sự kiện trước đó 3125. 3. Tiếp tục tối ưu và tìm kiếm những lỗi phát sinh khác... Để có thể cập nhật bạn có 2 lựa chọn sau đây: 1. Bật Launcher.exe của PTV để cập nhật tự động. 2. Tải bằng tay phiên bản 3126: http://ptupdate.skynetcloud.ltd/UpdateFiles/3126.zip Trân trọng,...
[Valento Invasion] - tối ưu hóa hệ thống phiên bản và đường truyền mạng
Chào các bạn Game thủ thân mến, PTV xin trân trọng thông báo: Bảo dưỡng máy chủ PTV - tối ưu hóa hệ thống phiên bản mới và đường truyền mạng máy chủ. 1. Cập nhật và tối ưu phiên bản mới 3126. 2. Tối ưu hệ thống mạng máy chủ trò chơi. 3. Tiếp tục theo dõi và chỉnh sửa hoàn thiện các phiên bản kế tiếp. Máy chủ sẽ cần bảo dưỡng và mất thời gian từ 1 ~ 3 giờ làm việc, bắt đầu lúc: 15h30 ngày 04/09/2018. Trân trọng, PTV GM