# Biểu Tượng Tên Clan Hạng Chủ Clan
1 UltimatForce gilGAmesh
2 THRONE Majesty
3 AnhEmPTV BossKing
Top