# Nhân vật Class Icon Clan Cấp độ Điểm Giết Thời gian
1 DeLPieRo UltimatForce 175 9,844,541 926 2 Tháng mười hai 2021 lúc 05:41
2 DarkHeroo THRONE 168 9,822,768 911 30 Tháng mười một 2021 lúc 04:25
3 HoangBi Friend 176 7,030,439 467 30 Tháng mười một 2021 lúc 15:17
4 FriendlyWoman UltimatForce 173 5,944,557 433 4 Tháng mười hai 2021 lúc 16:37
5 Sylvanas UltimatForce 174 5,197,945 201 4 Tháng mười hai 2021 lúc 16:18
6 Keng Friend 163 1,518,379 275 30 Tháng mười một 2021 lúc 15:17
7 zuka UltimatForce 171 1,476,383 257 4 Tháng mười hai 2021 lúc 16:18
8 NHOCKR Friend 149 768,843 179 30 Tháng mười một 2021 lúc 15:17
9 Moderna Friend 175 744,417 93 30 Tháng mười một 2021 lúc 15:17
10 ThienThuTulla UltimatForce 177 81,546 39 4 Tháng mười hai 2021 lúc 16:18
Top