Danh sách Cập nhật

Nhà Giáo Việt Nam: Cập nhật phiên bản 3356 (19/11/2020) PTV-[GM]
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
PTV: Cập nhật phiên bản 3354 (12/11/2020) PTV-[GM]
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
PTV: Cập nhật phiên bản 3349 (21/10/2020) PTV-[GM]
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Cập nhật phiên bản 3348 (19/10/2020) PTV-[GM]
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
PTV: Cập nhật phiên bản 3347 (08/10/2020) PTV-[GM]
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Cập nhật phiên bản 3343 (21/09/2020) PTV-[GM]
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Cập nhật phiên bản 3342 (18/09/2020) PTV-[GM]
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
QUỐC KHÁNH: Phiên bản Giành lại: MIỀN ĐẤT HỨA PTV-[GM]
  • Nổi bật
QUỐC KHÁNH: Phiên bản Giành lại: MIỀN ĐẤT HỨA
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
DAILY QUEST +20% UP EXP & BLESS CASTLE PTV-[GM]
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
PTV: Phiên bản Kết thúc một số sự kiện trong "SOD VÀNG"  & "TRÁI TIM LỬA" PTV-[GM]
  • Nổi bật
Phiên bản Kết thúc một số sự kiện trong "SOD VÀNG" & "TRÁI TIM LỬA"
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
PTV: Cập nhật phiên bản 3323 & 3324 PTV-[GM]
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Phiên bản kết tiếp 3320, phiên bản sự kiện PTV-[GM]
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
PTV: Thay đổi cấu trúc toàn hệ thống ở phiên bản 3318 PTV-[GM]
  • Nổi bật
PTV: Thay đổi cấu trúc toàn hệ thống ở phiên bản 3318
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Chỉnh vị trí Map & chuẩn bị sự kiện cho tháng 07 PTV-[GM]
  • Nổi bật
Chỉnh vị trí Map & chuẩn bị sự kiện cho tháng 07
0.00 star(s) 0 đánh giá
Tải về
2
Cập nhật
Kỹ năng (skill): phiên bản 3309 PTV-[GM]
0.00 star(s) 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Nhiệm vụ (Quest): phiên bản 3308 PTV-[GM]
0.00 star(s) 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Kỹ năng (skill): phiên bản 3306 PTV-[GM]
  • Nổi bật
Cập nhật Kỹ năng (skill): phiên bản 3306
0.00 star(s) 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Kỹ năng (skill): phiên bản 3303 PTV-[GM]
0.00 star(s) 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Kỹ năng (skill): phiên bản 3302 PTV-[GM]
  • Nổi bật
Thay đổi một số Kỹ năng (skill)
0.00 star(s) 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Cập nhật phiên bản 3301 PTV-[GM]
0.00 star(s) 0 đánh giá
Tải về
3
Cập nhật
Top