• Ngừng hỗ trợ qua Chat Facebook Cá nhân của GM Kenj Mark.
  Để được hỗ trợ cụ thể hơn, tránh việc GM không nhận được tin hoặc bị trôi tin mà không hỗ trợ được cho bạn.
  TẠO PHÒNG CHAT và nhấn vào "Bắt đầu một cuộc trò truyện".

Danh sách Cập nhật

Cập nhật phiên bản 3343 (21/09/2020) PTV-[GM]
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Cập nhật phiên bản 3342 (18/09/2020) PTV-[GM]
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
QUỐC KHÁNH: Phiên bản Giành lại: MIỀN ĐẤT HỨA PTV-[GM]
 • Nổi bật
QUỐC KHÁNH: Phiên bản Giành lại: MIỀN ĐẤT HỨA
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
DAILY QUEST +20% UP EXP & BLESS CASTLE PTV-[GM]
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
PTV: Phiên bản Kết thúc một số sự kiện trong "SOD VÀNG" & "TRÁI TIM LỬA" PTV-[GM]
 • Nổi bật
Phiên bản Kết thúc một số sự kiện trong "SOD VÀNG" & "TRÁI TIM LỬA"
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
PTV: Cập nhật phiên bản 3323 & 3324 PTV-[GM]
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Phiên bản kết tiếp 3320, phiên bản sự kiện PTV-[GM]
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
PTV: Thay đổi cấu trúc toàn hệ thống ở phiên bản 3318 PTV-[GM]
 • Nổi bật
PTV: Thay đổi cấu trúc toàn hệ thống ở phiên bản 3318
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Chỉnh vị trí Map & chuẩn bị sự kiện cho tháng 07 PTV-[GM]
 • Nổi bật
Chỉnh vị trí Map & chuẩn bị sự kiện cho tháng 07
0.00 star(s) 0 đánh giá
Tải về
2
Cập nhật
Kỹ năng (skill): phiên bản 3309 PTV-[GM]
0.00 star(s) 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Nhiệm vụ (Quest): phiên bản 3308 PTV-[GM]
0.00 star(s) 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Kỹ năng (skill): phiên bản 3306 PTV-[GM]
 • Nổi bật
Cập nhật Kỹ năng (skill): phiên bản 3306
0.00 star(s) 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Kỹ năng (skill): phiên bản 3303 PTV-[GM]
0.00 star(s) 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Kỹ năng (skill): phiên bản 3302 PTV-[GM]
 • Nổi bật
Thay đổi một số Kỹ năng (skill)
0.00 star(s) 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Cập nhật phiên bản 3301 PTV-[GM]
0.00 star(s) 0 đánh giá
Tải về
3
Cập nhật
Cập nhật phiên bản 3300 PTV-[GM]
0.00 star(s) 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Top