Cập nhật Trò chơi | PTV: Miền đất hứa - Nơi niềm vui bắt đầu!

Danh sách Cập nhật

New Year 2021: NewFunctions - Cập nhật phiên bản 3373 PTV-[GM]
 • Nổi bật
New Year 2021: NewFunctions - Cập nhật phiên bản 3373
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
New Year 2021: NewFunctions - Cập nhật phiên bản 3370 PTV-[GM]
 • Nổi bật
New Year 2021: NewFunctions - Cập nhật phiên bản 3370
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
New Year 2021: Cập nhật phiên bản 3369 PTV-[GM]
 • Nổi bật
New Year 2021: Cập nhật phiên bản 3369
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
PTV: Danh sách Rank ID nhận Quà Tri ân trong sự kiện "CHRISTMAS" PTV-[GM]
 • Nổi bật
PTV: Danh sách Rank ID nhận Quà Tri ân trong sự kiện "CHRISTMAS"
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
PTV xin công bố Danh sách TOP nạp nhận GIFT trong sự kiện "CHRISTMAS" PTV-[GM]
 • Nổi bật
PTV xin công bố Danh sách TOP nạp nhận GIFT trong sự kiện "CHRISTMAS"
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Countdown! Event "Happy New Year 2021" - Cập nhật phiên bản 3365 PTV-[GM]
 • Nổi bật
Countdown! Event "Happy New Year 2021" - Cập nhật phiên bản 3365
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
GIÁNG SINH AN LÀNH! - HAPPY NEW YEAR 2021! PTV-[GM]
 • Nổi bật
GIÁNG SINH AN LÀNH! - HAPPY NEW YEAR 2021
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Merry Christmas: Cập nhật phiên bản 3359 PTV-[GM]
 • Nổi bật
Merry Christmas: Cập nhật phiên bản 3359
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Nhà Giáo Việt Nam: Cập nhật phiên bản 3356 (19/11/2020) PTV-[GM]
 • Nổi bật
Nhà Giáo Việt Nam: Cập nhật phiên bản 3356 (19/11/2020)
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
PTV: Cập nhật phiên bản 3354 (12/11/2020) PTV-[GM]
 • Nổi bật
PTV: Cập nhật phiên bản 3354 (12/11/2020)
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
PTV: Cập nhật phiên bản 3349 (21/10/2020) PTV-[GM]
 • Nổi bật
PTV: Cập nhật phiên bản 3349 (21/10/2020)
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Cập nhật phiên bản 3348 (19/10/2020) PTV-[GM]
 • Nổi bật
Cập nhật phiên bản 3348 (19/10/2020)
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
PTV: Cập nhật phiên bản 3347 (08/10/2020) PTV-[GM]
 • Nổi bật
PTV: Cập nhật phiên bản 3347 (08/10/2020)
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Cập nhật phiên bản 3343 (21/09/2020) PTV-[GM]
 • Nổi bật
Cập nhật phiên bản 3343 (21/09/2020)
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Cập nhật phiên bản 3342 (18/09/2020) PTV-[GM]
 • Nổi bật
Cập nhật phiên bản 3342 (18/09/2020)
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
QUỐC KHÁNH: Phiên bản Giành lại: MIỀN ĐẤT HỨA PTV-[GM]
 • Nổi bật
QUỐC KHÁNH: Phiên bản Giành lại: MIỀN ĐẤT HỨA
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
DAILY QUEST +20% UP EXP & BLESS CASTLE PTV-[GM]
 • Nổi bật
DAILY QUEST +20% UP EXP & BLESS CASTLE
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
PTV: Phiên bản Kết thúc một số sự kiện trong "SOD VÀNG" & "TRÁI TIM LỬA" PTV-[GM]
 • Nổi bật
Phiên bản Kết thúc một số sự kiện trong "SOD VÀNG" & "TRÁI TIM LỬA"
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
PTV: Cập nhật phiên bản 3323 & 3324 PTV-[GM]
 • Nổi bật
Cập nhật phiên bản 3323 & 3324
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Phiên bản kết tiếp 3320, phiên bản sự kiện PTV-[GM]
 • Nổi bật
Phiên bản kết tiếp 3320, phiên bản sự kiện
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Top