Danh sách Cập nhật

#PTV: Phiên bản cập nhật 3490 kenj
 • Nổi bật
#PTV: Phiên bản cập nhật 3490
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
#PTV: Phiên bản cập nhật 3489 kenj
 • Nổi bật
#PTV: Phiên bản cập nhật 3489
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
#PTV: Phiên bản cập nhật 3488 kenj
 • Nổi bật
#PTV: Phiên bản cập nhật 3488
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Bảo dưỡng hệ thống Network dải máy chủ PTV có địa chỉ IP: 103.139.103.XXX kenj
 • Nổi bật
Bảo dưỡng hệ thống Network dải máy chủ PTV có địa chỉ IP: 103.139.103.XXX
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Phiên bản 3472 mở rộng XP Map Newbie & mở khóa Respec 1 số vật phẩm bị khóa kenj
 • Nổi bật
Phiên bản 3472 mở rộng XP Map Newbie & mở khóa Respec 1 số vật phẩm bị khóa
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
#PTV - Cập nhật phiên bản 3459 kenj
 • Nổi bật
#PTV - Cập nhật phiên bản 3459
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
#PTV - Cập nhật phiên bản 3458 kenj
 • Nổi bật
#PTV - Cập nhật phiên bản 3458
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Hoàn tất Bảo Dưỡng / phiên bản mới 3452 kenj
 • Nổi bật
Hoàn tất Bảo Dưỡng / phiên bản mới 3452
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
️#PTV SERVER MAINTENANCE kenj
 • Nổi bật
️#PTV SERVER MAINTENANCE
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
#PTV #CoronaEvent phiên bản 3430 kenj
 • Nổi bật
#PTV #CoronaEvent phiên bản 3430
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
#PTV Thay đổi trong phiên bản 3421 kenj
 • Nổi bật
#PTV Thay đổi trong phiên bản 3421
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
#PTV Thay đổi trong phiên bản 3412 #BlessCastle kenj
 • Nổi bật
?#PTV Thay đổi trong phiên bản 3412 #BlessCastle?
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Upcoming System: New Classes - New Skills kenj
 • Nổi bật
Upcoming System: New Classes - New Skills
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Crystal Nest (Mỏ Đá Pha Lê): Cập nhật phiên bản 3377 kenj
Crystal Nest (Mỏ Đá Pha Lê): Cập nhật phiên bản 3377
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
New Year 2021: NewFunctions - Cập nhật phiên bản 3373 kenj
New Year 2021: NewFunctions - Cập nhật phiên bản 3373
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
New Year 2021: NewFunctions - Cập nhật phiên bản 3370 kenj
New Year 2021: NewFunctions - Cập nhật phiên bản 3370
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
New Year 2021: Cập nhật phiên bản 3369 kenj
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
PTV: Danh sách Rank ID nhận Quà Tri ân trong sự kiện "CHRISTMAS" kenj
PTV: Danh sách Rank ID nhận Quà Tri ân trong sự kiện "CHRISTMAS"
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
PTV xin công bố Danh sách TOP nạp nhận GIFT trong sự kiện "CHRISTMAS" kenj
PTV xin công bố Danh sách TOP nạp nhận GIFT trong sự kiện "CHRISTMAS"
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Countdown! Event "Happy New Year 2021" - Cập nhật phiên bản 3365 kenj
Countdown! Event "Happy New Year 2021" - Cập nhật phiên bản 3365
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Top