Kỹ năng (skill): phiên bản 3309

ChangeLog Kỹ năng (skill): phiên bản 3309 3309

Không được phép tải xuống / Cần đăng nhập
Nhiệm vụ (Quest): phiên bản 3309Ở phiên bản 3309 thì các phần thay đổi đều giống trong phiên bản 3308 (và có chút thay đổi): Nhiệm vụ (Quest): phiên bản 3308
  • Thông tin phiên bản 3309:
    • Thử nghiệm: Mechanician skill: Land Minning (đang thử nghiệm skill train xp, ở phiên bản 3308 thử nghiệm quá mạnh :xD): giảm dame, giảm tầm ảnh hưởng quái và tăng mana khi sử dụng skill (phiên bản 3309 và tiếp tục tối ưu cho đến khi trở thành skill train xp tốt nhất và cân bằng cho class này).
    • Thử nghiệm: Atalanta & Archer: skill tốc độ chạy tăng từ 8 speed lên 10 speed ở skill học lvl 10, tối ưu 1 số skill ăn quá nhiều Mana.
    • Chuyên đề skill: MOD PTV: @Spectre sẽ đảm nhiệm về thảo luận chuyên đề các class skill và tối ưu và đưa ra cho TEAM để tiến hành xử lý.
    • Sự kiện 01/06/2020 sẽ được thông báo riêng trong 1 chủ đề khác (sự kiện này chủ yếu dành cho newbie).
  • Máy chủ sẽ cập nhật phiên bản lúc: 22h00 ngày 31/05/2020, thời gian trong 10~15 phút.​
Tác giả
PTV-[GM]
Tải về
0
Lượt xem
163
Phát hành
Cập nhật cuối
Bình chọn
0.00 star(s) 0 đánh giá

Xem thêm từ: PTV-[GM]

Chia sẻ tài nguyên này

Top