ChangeLog - New Year 2021: Cập nhật phiên bản 3369 | PTV: Miền đất hứa - Nơi niềm vui bắt đầu!
New Year 2021: Cập nhật phiên bản 3369

ChangeLog New Year 2021: Cập nhật phiên bản 3369

New Year 2021: Cập nhật phiên bản 3369
 • ChangeLogs: Sửa chữa Quest Daily <Reset Quest: 30 phút><Quest Daily 110: 12 giờ>, xin chú ý.
 • ChangeLogs: Loại Bỏ NPC bán Item Quest thấp, các bạn phải đi tìm item Q theo đúng hướng dẫn trên Website.
 • ChangeLogs: Tạm thời loại bỏ điểm BP (Warlord) để sửa chữa và đưa vào hệ thống Bless Castle mới.
 • ChangeLogs: Sửa chữa - Nâng cấp một số Skill Pikeman và Archer.
 • ChangeLogs: Hệ thống CoinShop trong Game sẽ chỉnh sửa (sau khi mua sẽ gây lag item) sẽ sớm được sửa chữa.
 • ChangeLogs: Phần thưởng Top Class Exp sẽ được áp dụng vào phiên bản 3370.
 • ChangeLogs: Chuẩn bị thay đổi và xóa bỏ chiếc đai ranking trên đầu, tạo kiểu tóc đẹp hơn.
 • Upcoming Events: Chức năng mới: Scan bug time siêu thị Quá 43200 phút (xóa toàn bộ).
 • Upcoming Events: Chức năng mới: Scan Item Cloned, nếu có (xóa toàn bộ).
 • Upcoming Events: Chuẩn bị ra mắt hệ thống, chức năng, phần thưởng, Bless Castle mới.
 • Upcoming Events: Combat Text Display: hiển thị số Damage của người chơi và Quái vật, Hiển thị số Defense, Block, Evasion...
 • Upcoming Events: Hệ thống Quest Daily hoàn toàn mới đang được xây dựng và áp dụng sớm nhất có thể.
 • Upcoming Events: Điều chỉnh hệ thống map hunt và Quest daily ra làm 2 phần riêng biệt, trả map hunt về với cội nguồn vốn có của nó (Các map hunt sau sẽ bật PK 24/24: 130, 135, 140, 145, 155, 165) / (Đấu trường Battle Point PK 24/24 kèm BOSS).
 • Upcoming Events: Chuẩn bị ra mắt hệ thống, chức năng, phần thưởng, Bless Castle mới.
 • Upcoming Events: Chuẩn bị tổng hợp các chương trình và tính năng mới đang xây dựng dành cho chuỗi sự kiện tết nguyên đán 2021 và các phiên bản kế tiếp (sẽ được vote trên diễn đàn và facebook).

P/S: Máy chủ sẽ được bảo dưỡng trong 30 phút bắt đầu từ: 21h30 ngày 17/01/2021.​

Enjoy ^^!​
PTV GM
Tác giả
PTV-[GM]
Lượt xem
160
Phát hành
Cập nhật cuối
Bình chọn
0.00 star(s) 0 đánh giá

Xem thêm từ: PTV-[GM]

Chia sẻ tài nguyên này

Top