Nhiệm vụ (Quest): phiên bản 3308

ChangeLog Nhiệm vụ (Quest): phiên bản 3308 3308

Không được phép tải xuống / Cần đăng nhập
Nhiệm vụ (Quest): phiên bản 3308


 • Thông tin phiên bản:
  • Fixed: Một số Quest từ 55 không thể nhận được.​
  • Fixed: Quest Daily nhận ngẫu nhiên (3) loại Quái nhiệm vụ khác nhau chính xác hơn.​
  • Fixed: Bản đồ map trong Teleport được cập nhật lại.​
  • Fixed: Map train XP 130A điều chỉnh cấp độ (code bị nhầm).​
  • Fixed: Force Orb khi về các thành sẽ không bị mất (code bị nhầm).​
  • Thành phố Pillai được mở lại để hoạt động song song với Ricarten, bao gồm Quest Morion và Quest Fury.​
  • Hệ thống Đúc đồ được mở và tiến hành thử nghiệm nội bộ trong Test Team của PTV.​
  • Bản đổ map Train Exp điều chỉnh và mở rộng như sau: 100 AB, 110 AB, 120 ABC, 130 AB, 140 ABC.​
 • Máy chủ sẽ cập nhật phiên bản lúc: 08h00 ngày 30/05/2020, thời gian trong 10~15 phút.​
Tác giả
PTV-[GM]
Tải về
0
Lượt xem
86
Phát hành
Cập nhật cuối
Bình chọn
0.00 star(s) 0 đánh giá

Xem thêm từ: PTV-[GM]

Chia sẻ tài nguyên này

Top