#PTV: Phiên bản cập nhật 3488

ChangeLog #PTV: Phiên bản cập nhật 3488
-----------Thông tin Cập nhật ------------

1. Fixed: Sử dụng Force Orbs bị dis khi sử dụng ngẫu nhiên.

2. Fixed: Mở giao dịch cho Super Verizon Stone và Super Veritas Stone.

3. Fixed: Trade không tác dụng hoặc ngẫu nhiên.

4. Fixed: Mở lại 1 số skill Party đội nhóm:
Holy Valor (Knight).
Power Enhence (Mechanician).
Hall of Vahalla (Atalanta) (không mở tại BC).
5. New Feature: Mở skill Party đội nhóm mới:
Alas (Assassin).
Force of Nature (Archer).

Chúc các bạn Game thủ vui vẻ!
Enjoy PTV ^^! Mark Kenj
Tác giả
kenj
Lượt xem
282
Phát hành
Cập nhật cuối
Bình chọn
0.00 star(s) 0 đánh giá

Xem thêm từ: kenj

Chia sẻ tài nguyên này

Top