ChangeLog - #PTV Thay đổi trong phiên bản 3421 | PTV in the World - Where the fun begins!
#PTV Thay đổi trong phiên bản 3421

ChangeLog #PTV Thay đổi trong phiên bản 3421

1. Sửa chữa: hệ thống bị xung đột gây dis ngẫu nhiên khi chơi.
2. Sửa chữa: Cập nhật lại các map train XP: Dưới 100 LVL && 100 AB - 110AB - 130 AB - 140 ABCD.
3. Sửa chữa: Shadow Bomb căn chỉnh lại phạm vi và đòn tấn công khi train XP.
4. Thay đổi: skill X-RAGE thay đổi lại toàn bộ cấu trúc skill, loại bỏ skill cũ bị lỗi từ gốc - tối ưu skill.
5. Thay đổi: skill AOE train XP được tối ưu cho: Archer, Pikeman, Atalanta, Mechanician, Magician, Knight, Fighter, Assassin (hấp thụ MP - HP).
6. Thay đổi: Phoenix Shot được kích hoạt tốc độ tự động với vũ khí có thêm tốc độ đánh.
7. Thay đổi: 1 số skill Aoe và skill tấn công cũng được kích hoạt tốc độ tự động với vũ khí có thêm tốc độ đánh.
8. Thay đổi: Tối ưu lại chỉ số kích hoạt trong Bless Castle của toàn bộ Class.
P/s: Đây là phiên bản điều chỉnh khá nhiều - vì vậy nếu có phát sinh lỗi mong các bạn thông cảm và hợp tác cùng hoàn thiện hơn.


Enjoy #PTV ^^!
GM: Mark Kenj
Tác giả
kenj
Lượt xem
211
Phát hành
Cập nhật cuối
Bình chọn
0.00 star(s) 0 đánh giá

Xem thêm từ: kenj

Chia sẻ tài nguyên này

Top