Loại Banking
Số tài khoản
Tên tài khoản
Ghi chú
3080100799999
Nguyen Xuan Hiep
Nội dung Nạp: PTV id xxx buy eCoin (xxx là id của bạn).
 
Loại Banking
Số tài khoản
Tên tài khoản
Ghi chú
Nguyen Xuan Hiep
Nội dung Nạp: PTV id xxx buy eCoin (xxx là id của bạn).
 
Tỉ giá Nạp eCoin bonus 10% bonus 20% bonus 30%
1000 vnđ = 1 eCoin 100k - 999k (không dùng thẻ cào) 1000k - 4999k (không dùng thẻ cào) 5000k trở lên (không dùng thẻ cào)
Top