I/ Hệ thống điểm Thưởng theo các mức Danh hiệu (áp dụng từ 31/12/2019)
 1. Siver: 100 ~ 199 MP
 2. Gold: 200 ~ 499 MP
 3. Platinum: 500 ~ 989 MP
 4. Diamond+1: 1000 ~ 1899 MP
 5. Diamond+2: 2000 ~ 4899 MP
 6. Diamond+3: 5000 ~ 9899 MP
 7. Crown+1: 10500 ~ 19999 MP
 8. Crown+2: 21000 ~ 29999 MP
 9. Crown+3: 31500 ~ 39999 MP
 10. Crown+4: 44000 ~ 59999 MP

 

1/ Crown+1: 10500 ~ 19999 MP   Thưởng:

 • 1 Legend Item Spec. perfect clean tùy chọn.
 • 1 item 130 perfect clean tùy chọn.
 • 1 Valento Ring (Spec. perfect) (không có item Throne).

2/ Crown+2: 21000 ~ 29999 MP /  Thưởng:

 • 2 Legend Item Spec. perfect clean tùy chọn.
 • 1 item 130 perfect clean tùy chọn.
 • 1 Andrew Ring (Spec. perfect) (không có item Throne).

3/ Crown+3: 31500 ~ 39999 MP / Thưởng:

 • 2 Legend Item Spec. perfect clean tùy chọn
 • 1 item 130 Spec.perfect clean tùy chọn.
 • 1 Throne Ring.

4/ Crown+4: 44000 ~ 55999 MP / Thưởng:

 • 2 Legend Item Spec. perfect clean tùy chọn.
 • 1 item 135 Spec. perfect clean tùy chọn.
 • 1 Throne Ring.
 • 1 Throne Sheltom (Spec. perfect).

 

Lưu ý:

 

+ Hệ thống điểm thưởng MP hiện tại bị loại bỏ và không sử dụng loại thưởng này để mua hay sử dụng bất cứ nhu cầu nào, thay vào đó là hệ thống Điểm thưởng MP chung, đươc tính trực tiếp vào các bậc điểm Danh hiệu của bạn.

+ Ngoài ra, các điểm thưởng MP này khi nạp coin vẫn được tính theo tỉ lệ như trước: 100k vnđ = 10 điểm thưởng MP. (Điểm thưởng MP sẽ không được bonus trong các dịp X thẻ).


II/ Hệ thống thưởng Quà các mức Danh hiệu của PTV

 

+ Danh hiệu từ Silver / Gold / Platinum nhận coin hoặc vật phẩm và nhận duy nhất 1 lần cho 1 tài khoản.
+ Danh hiệu từ Diamond / Diamond+2 / Diamond+3 nhận coin hoặc vật phẩm và nhận duy nhất 1 lần cho 1 tài khoản.
+ Danh hiệu từ Crown+1 / Crown+2 / Crown+3 / Crown +4 nhận bằng vật phẩm Đặc biệtsau 30 ngày có thể tiếp tục nhận lại.

  

+ Các bạn nào chưa có hoặc chưa thỏa đáng có thể report để GM kiểm tra và điểu chỉnh cho các bạn.

+ Từ ngày ra thông báo điểm thưởng MP và hệ thống chỉnh sửa hoàn tất này, các bạn có thể sử dụng để thăng hạng Danh hiệu, nhận quà theo các mức danh hiệu đề cập phía trên.

 


 

 

Top