TẢI TRÒ CHƠI

(CIENT FULL 1.81 GB)
Chọn link tải: (ver: 3458)

#Google

#Direct

 


(AUTO GAME)
Chọn link tải: (ver: 3.3.14.5)
#AutoPro.x64: dành cho máy Windows 64bit.
#AutoPro.x32: dành cho máy Windows 32bit.

Xem thêmThông tin Máy Auto + Bảng Giá Auto Pro

#AutoPro.x64

#AutoPro.x32

YÊU CẦU HỆ THỐNG

# Cấu hình tối thiểu Cấu hình Yêu cầu
OS Windows 7,8 Windows 7,8,10,11
Processor Pentium IV Intel i5 or Ryzen 5
Memory RAM 2 GB 8 GB
VGA 1 GB 4 GB
Internet 10 Mbps 100 Mbps

Drivers

 

Top