Hệ thống Trò chơi | PTV: Miền đất hứa - Nơi niềm vui bắt đầu!

HỆ THỐNG WEBSITE

- Trang chủ: www.ptv.com.vn
- Đăng ký Tài khoản: https://ptv.com.vn/register

 

HỆ THỐNG CƠ BẢN

- [IMG] CoinShop InGame (Siêu thị trong Game) tiện dụng khi mua vật phẩm hỗ trợ bằng coin.
- [IMG] Cấp độ tối đa 179 / có thể hơn khi chạm mốc.
- Hệ thống Clan 24/7 / tối đa 30 thành viên.
- Hệ thống SOD 24/7 / Sod Event.
- [IMG] Hệ thống skill với đầy đủ skill Tier 5 (skill bảng 5).
- [IMG] Hệ thống Class: gồm 11 Class, 8 Class mặc định và 3 Class mới.
- [IMG] Hệ thống đồ họa Full HD+.
- [IMG] Hệ thống DirectX mới tương tích mọi phần cứng và VGA đời mới.
- [IMG] Hệ thống Daily Event (sự kiện hàng ngày / hàng tuần).
- [IMG] Hệ thống Daily Quest (Nhiệm vụ hàng ngày để nhận EXP).
- [IMG] Hệ thống Quest mới (Quest từ 100 - 110 - 120 trở lên).
- [IMG] Hệ thống Bless Caslte.
- Hệ thống tự động khóa tài khoản nếu vi phạm trò chơi.
- Hệ thống Aging tới +24, bắt đầu từ Lucidy.
- Hệ thống Credit, CoinShop trong Game , Siêu thị, PTV id, tiện tích, nhanh chóng và bảo mật.
- Hệ thống PK PVP tùy chọn Map và WarClan.

 

HỆ THỐNG BẢO MẬT

- [IMG] Sử dụng hệ thống bảo mật tiên tiến nhất, bảo mật 100% cho người dùng và trò chơi "NSE Anti Hack System".
- [IMG] Hệ thống bảo mật cho thông tin tài khoản người chơi (PTV id), PinCode...
- [IMG] Hệ thống thông tin khách hàng, tương tác kênh hỗ trợ qua Facebook Groups, Fanpages.
- [IMG] Còn nhiều hệ thống khác sẽ cập nhật tại đây...
 

HỆ THỐNG SỰ KIỆN NGÀY (DAILY EVENT)
- [IMG] 09 giờ ~ 10 giờ: sự kiện Molly the Grand.
- [IMG] 15 giờ ~ 16 giờ: sự kiện Wanted Morif.
- [IMG] 07 giờ ~ 20 giờ (thứ 7): ExpUp X2 toàn máy chủ, trừ map newbie (ngoài 20h00 sẽ là những hoạt động khác).
- [IMG] 07 giờ ~ 20 giờ (chủ nhật): ExpUp X3 toàn máy chủ, trừ map newbie (ngoài 20h00 sẽ là những hoạt động khác).
- [IMG] 07 giờ ~ 22 giờ (hàng ngày): ExpUp X6 cho người mới (newbie): các map train Exp 100 A,B,C,D trở xuống (Teleport Core).
- [IMG] 07 giờ ~ 22 giờ (hàng ngày): ExpUp X3 cho người mới (newbie): các map train Exp 110 A,B,C - 120 A,B (Teleport Core).
- [IMG] Từ 19 giờ: Sự kiện Molly the Grand.
- [IMG] Từ 20 giờ: Sự kiện Wanted Morif.
- [IMG] Từ 20 giờ tới 23 giờ:
  + Thứ 7 - 20h00 - 22h00: Sự kiện Bless Castle.
  + Thứ 2, 4, 6: Sự kiện Bellatra (SOD).

- Lưu ý: Hệ thống sẽ thông báo tự động trước cho bạn biết về event.

 

HỆ THỐNG SỰ KIỆN TUẦN (WEEKLY EVENT)
- [IMG] Từ 07 giờ ~ 20 giờ (thứ 7): sự kiện x2 exp toàn máy chủ, trừ map newbie (ngoài 20h00 sẽ là những hoạt động khác).
- [IMG] Từ 07 giờ ~ 20 giờ (chủ nhật): sự kiện x3 exp toàn máy chủ, trừ map newbie (ngoài 20h00 sẽ là những hoạt động khác).
- [IMG] Từ 20 giờ tới 23 giờ:
  + Thứ 7 - 20h00 - 22h00: Sự kiện Bless Castle.
  + Thứ 2, 4, 6: Sự kiện Bellatra (SOD).

- Lưu ý: Hệ thống sẽ thông báo tự động trước cho bạn biết về event.

 

HỆ THỐNG NHIỆM VỤ NGÀY (DAILY QUEST)
- Các điều kiện để nhận Nhiệm vụ:
+ Nhân vật đạt cấp độ 110 trỏ lên và phải hoàn thành nhiệm vụ Vinh Quang Chân Chính.
- Thực hiện:
+ B1. Gặp pháp sư Ray gần thủ kho.
+ B2. Gặp Hiệp sĩ Derik để nhận Quest.
+ B3. Tiến hành đánh Quái vật được chỉ định bởi NPC với số lượng tại map 110.
+ B4. Về gặp Hiệp sĩ Derik và nhận phần thưởng xứng đáng mà bạn đã thực hiện:
- Phần thưởng cho level 110 ~ 119: nhận 30. 000 M exp & Red Stone, Blue Stone & Gold Bar.
- Phần thưởng cho level 120 ~ 129: nhận 45. 000 M exp & Red Stone, Blue Stone & Gold Bar.
- Phần thưởng cho level 130 trở lên: nhận 60. 000 M exp & Red Stone, Blue Stone & Gold Bar.
 
HỆ THỐNG BLESS CASTLE

- [IMG] Thứ 7 - 20h00 - 22h00: Sự kiện Bless Castle.
- [IMG] Bless castle  quà tặng được GM thông báo trong Fanepage và Groups FB của mỗi ngày thứ 7 hàng tuần.
- [IMG] Mặc định vương miện BC là tăng 10% Damage cho cả clan trong 1 tuần.
- [IMG] Thêm 20 Absorb dành cho TOP EXP 1,
- [IMG] Thêm vương miện tăng 10% né tránh cho TOP WARLORD.

Top