Awell  (16x)
ALFA
BETA
MAIN
Valento Invasion  (16x)
ALFA
BETA
MAINMáy chủ On
Máy chủ Off

Bảo trì tiếp theo
14/05/2017 lúc 23h00 AM
SERVER STATUS


HỆ THỐNG WEBSITE

- Trang chủ: www.ptv.com.vn
- Đăng ký sub Awell: https://members.ptv.com.vn/register
- Đăng ký sub Valento: https://id.ptv.com.vn/register

 

HỆ THỐNG CƠ BẢN

- Cấp độ tối đa 18x / có thể hơn khi chạm mốc.
- Hệ thống Clan 24/7 / tối đa 50 thành viên.
- Hệ thống SOD 24/7 / Sod Event.
- [IMG] Hệ thống skill với đầy skill Tier 5.
- [IMG] Hệ thống đồ họa Full HD+.
- [IMG] Hệ thống Bless Caslte.
- Hệ thống tự động khóa khi vi phạm.
- Hệ thống Aging tới +20, bắt đầu từ Lucidy.
- Hệ thống Credit, Siêu thị, PTV id, tiện tích, nhanh chóng và bảo mật.
- Hệ thống PK PVP 24/7.

 

HỆ THỐNG DAILY EVENT
- [IMG] Từ 9 giờ ~ 10 giờ: sự kiện Molly the Grand.
- [IMG] Từ 15 giờ ~ 16 giờ: sự kiện Wanted Morif.
- [IMG] Từ 18 giờ ~ 19 giờ: sự kiện x2 exp.
- [IMG] Từ 19 giờ: Sự kiện Molly the Grand.
- [IMG] Từ 20 giờ: Sự kiện Wanted Morif.
- [IMG] Từ 21 giờ tới 23 giờ:
  + Áp dung các ngày thứ 3, 5, 7:  Sự kiện Bless Castle (Lính thành Drop vật phẩm siêu thị, sheltom).
  + Áp dung các ngày thứ 2, 4, 6: Sự kiện Bellatra (SOD).

- Lưu ý: Hệ thống sẽ thông báo tự động trước cho bạn biết về event.

 

HỆ THỐNG BLESS CASTLE

- [IMG] Hệ thống Bless Caslte chỉ có công thành, vào các ngày thứ: 3, 5, 7 lúc 21 giờ tới 23 giờ.
- [IMG] Bless castle tự động trao quà cho Clan chiến thắng BC bao gồm:
(1 Silver Bar và Bless Royal Box cho mỗi thành viên, có tỉ lệ rớt đồ siêu thị cao và Bless Royal Ring)
- [IMG] Bless castle sẽ chỉ cho phép tấn công (công thành) mà không có phòng thủ.
- [IMG] Vương miện BC sẽ đc xóa bỏ trước khi BC tiến hành 5 phút.
- [IMG] Lính thủ thành trong BC sẽ có tỷ lệ Drop vật phẩm siêu thị, sheltom, Bless Gift Box.
- [IMG] Mặc định vương miện BC là tang 10% Damage (xóa NPC thiết lập).
- [IMG] Thêm vương miện cộng 20 absorb dành cho top 1 Cấp độ,
(yêu cầu top player phải đăng nhập và tham gia các hoạt động game ít nhất 15 phút mới kích hoạt).
- [IMG] Thêm vương miện tăng 10% né tránh cho top 1 PK tại map PK chỉ định (đang cập nhật).

 

HỆ THỐNG AGING

- [IMG] Hệ thống Aging Max (+20) bắt đầu từ sheltom: Lucidy.
- [IMG] Weapon: Từ +1 tới + 9: min/max (+2); Từ +10 tới + 19: min/max (+4); riêng +20: amin/max (+5).
- [IMG] Weapon: cộng thêm chỉ số MP.
- [IMG] Armor/Robe: cộng thêm chỉ số HP.
- [IMG] Shield/Orb: cộng thêm chỉ số STM.
- [IMG] Boot: cộng thêm chỉ số Speed.
- [IMG] Bracelet: cộng thêm chỉ số Absorb.

 

HỆ THỐNG MAP

- [IMG] Map chuẩn theo Original (KPT).
- [IMG] Các map Pillai Evasion (đặt biệt), dãy map bị tàn phá, bao gồm nhiều loại quái và boss mạnh nhất. Bắt đầu tư map: Pilai Invasion [1] tới Pilai Invasion [2] và Pilai Invasion [3].
- Xem map được cập nhật trong Teleport Core (Dịch chuyển map).