Valento Invasion  (18x)
ALFA
BETA
MAINMáy chủ On
Máy chủ Off

Bảo trì tiếp theo
Chưa có thông tin Bảo trì
SERVER STATUS


 
 
CẤU HÌNH CƠ BẢN
Hệ điều hành Windows  7 / 8 / 8.1 / 10
Ổ cứng 06 GB ổ đĩa hoặc hơn
Bộ nhớ RAM 04 GB RAM trở lên
Đồ họa VGA Hỗ trợ tất cả (onboard/card)
Tốc độ mạng 08 Mbps hoặc cao hơn
 
PATCH UPDATE
Thông tin Update dành cho Full client
Tệp tin
Phiên bản 3022 tới 3052
 
PTV FULL CLIENT
Tải bởi Google
Tải bởi Mega
Tải bởi Microsoft
Thư mục thêm
Ngày cập nhật 28/06/2017
Phiên bản 3022
 
DIRECTX 3D
Thông tin Hỗ trợ DirectX 3D cho Game
Tệp tin
Phiên bản 9.18 trở lên