CẤU HÌNH CƠ BẢN
Hệ điều hành Windows  7 / 8 / 8.1 / 10
Ổ cứng 06 GB ổ đĩa hoặc hơn
Bộ nhớ RAM 04 GB RAM trở lên
Đồ họa VGA Hỗ trợ tất cả (onboard/card)
Tốc độ mạng 08 Mbps hoặc cao hơn
 
PATCH UPDATE
Thông tin Patch Update cho PTV Client Full
Tải bởi Google  patch_3162_3168.zip
Tải bởi MEGA  patch_3162_3168.zip
Ngày cập nhật 13/04/2019
Phiên bản Cập nhật phiên bản cho Client 3162
 
PTV FULL CLIENT
Link Google
Link MEGA
Link VIETNAM
Ngày cập nhật 12/02/2019
Phiên bản 3162
 
DIRECTX 3D
Thông tin Hỗ trợ DirectX 3D cho Game
Tệp tin
Phiên bản 9.29 trở lên