Awell  (16x)
ALFA
BETA
MAIN
Valento Invasion  (16x)
ALFA
BETA
MAINMáy chủ On
Máy chủ Off

Bảo trì tiếp theo
14/05/2017 lúc 23h00 AM
SERVER STATUS


 
Cấu hình Cơ bản
Hệ điều hành Windows XP ( SP3 ) / Vista / 7 / 8 / 10
Ổ cứng 08 GB ổ đĩa không gian trở lên
Bộ nhớ RAM 04 GB bộ nhớ RAM
Đồ họa VGA Hỗ trợ ít nhất 512 MB hoặc cao hơn
Tốc độ mạng 08 Mbps hoặc cao hơn
 
DirectX 3D
Thông tin Hỗ trợ Driver 3D cho các VGA đời mới
Tệp tin
MD5 64701B0512B850B78A78655760102217
Phiên bản 9.29
 
Máy chủ Valento
Link Google
Link Mega
MD5 2e842f7698c830ea6fb5157b14ee8328
Ngày cập nhật 07/05/2017
Phiên bản 3007
 
Máy chủ Awell
Link Google
Patch Update
MD5 ddaf55ee917808df9f321501b82dcacf
Ngày cập nhật 06/06/2016
Phiên bản 1185