• Ngừng hỗ trợ qua Chat Facebook Cá nhân của GM Kenj Mark.
    Để được hỗ trợ cụ thể hơn, tránh việc GM không nhận được tin hoặc bị trôi tin mà không hỗ trợ được cho bạn.
    TẠO PHÒNG CHAT và nhấn vào "Bắt đầu một cuộc trò truyện".

Tier 1 - Atalanta
 
Shield Strike
Ném khiên của người chơi gây sát thương và làm choáng kẻ địch.
Req. Item: Shield Type: Active  Delay: None  Req. Level: 10
Level Attack Power MP Usage STM Usage
1 4-20(+ Lv/5) 16 23
2 5-25(+ Lv/5) 18 25
3 6-30(+ Lv/5) 20 27
4 8-35(+ Lv/5) 22 29
5 10-40(+ Lv/5) 24 31
6 12-45(+ Lv/5) 27 33
7 14-50(+ Lv/5) 30 35
8 16-55(+ Lv/5) 33 37
9 18-60(+ Lv/5) 36 39
10 20-65(+ Lv/5) 40 41

Farina
Ném một cú lao vào kẻ địch với độ chính xác cao.
Weapon: Javelins  Type: Active  Delay: None  Req. Level: 12
Level  Added Weapon Speed Added Attack Rating MP Usage STM Usage
1 1 30 (+Level) 17 26
2 1 40 (+Level) 19 28
3 1 50 (+Level) 21 30
4 1 60 (+Level) 23 32
5 2 70 (+Level) 24 34
6 2 80 (+Level) 29 36
7 2 90 (+Level) 32 38
8 2 100 (+Level) 35 40
9 2 110 (+Level) 38 42
10 2 120 (+Level) 41 44

Throwing Mastery
gia tăng sức mạnh của Atalanta với Javelins, tăng sát thương
Weapon: Javelins  Type: Passive  Req. Level: 14
Level  Weapon Damage Boost
1 8%
2 13%
3 18%
4 24%
5 30%
6 36%
7 38%
8 42%
9 46%
10 50%

Bigger Spear
Ném một lao cực mạnh và đẩy lùi kẻ địch.
Weapon: Javelins, Scythes Type: Active  Delay: None  Req. Level: 17
Level Damage Boost MP Usage STM Usage
1 4-10 (+LV/2) 19 32
2 6-15 (+LV/2) 21 34
3 8-20 (+LV/2) 23 36
4 10-25 (+LV/2) 25 38
5 11-30 (+LV/2) 28 40
6 12-35 (+LV/2) 31 42
7 13-40 (+LV/2) 34 44
8 14-45 (+LV/2) 37 46
9 15-50 (+LV/2) 40 48
10 16-55 (+LV/2) 43 50
Top