Tier 2 - Paladin
 
Holy Valor
Tăng sát thương lên các quái vật hệ Undead.
khi được buff, Holy Valor sẽ tăng sát thương cho tất cả party lên undead. (tầm xa mặc định cho party là 300)
Không thể sử dụng đồng thời với Holy Body và Drastic Spirit.
Req. Item: Any kind of item Type: Active  Delay: Level 1   Req. Level: 20
Level  Party Area Damage Boost Duration  MP Usage STM Usage
1 300 18% 60 23 36
2 300 22% 80 26 38
3 300 26% 100 29 40
4 300 30% 120 32 42
5 300 34% 140 35 44
6 300 38% 160 38 46
7 300 42% 180 41 48
8 300 46% 200 44 50
9 300 50% 220 47 52
10 300 54% 240 50 54

Brandish
Nhảy lên bổ xuống tạo ra một vùng sát thương nhiều kẻ địch trước mặt nhân vật.
Weapon: Swords, Scythes Type: Active  Delay: None  Req. Level: 23
Level  Area  Damage Boost MP Usage STM Usage
1 90 10% 22 38
2 92 16% 24 40
3 94 22% 26 42
4 96 28% 28 44
5 98 34% 30 46
6 100 42% 33 48
7 104 50% 36 50
8 108 58% 39 52
9 112 64% 42 54
10 116 72% 45 56

Piercing
Xoáy kiếm tạo ra một vùng sát thương và xuyên thấu kẻ địch.
Piercing nhận thêm 50% sát thương với quái hệ Mutant.
Piercing sát thương tất cả kẻ địch trước mặt nhân vật.
Weapon: Swords  Type: Active  Delay: None  Req. Level: 26
Level Damage Boost Increased Rating Piercing Range MP Usage STM Usage
1 10% 40 110 24 41
2 17% 50 110 26 43
3 24% 60 110 28 45
4 31% 70 110 30 47
5 38% 80 110 32 49
6 45% 90 110 34 51
7 52% 100 110 36 53
8 59% 110 110 38 55
9 66% 120 110 40 57
10 73% 130 110 42 59

Drastic Spirit
kêu gọi sức mạnh tinh thần của các Hiệp sĩ nhằm nâng cao sức chống đỡ.
Không thể sử dụng đồng thời với  Holy Body và Holy Valor.
Req. Item: Any kind of item Type: Active  Delay: Level 1   Req. Level: 30
Level Added Defense Rating Duration  MP Usage STM Usage
1 20 60 25 44
2 40 80 27 46
3 60 100 29 48
4 80 120 32 50
5 100 140 35 52
6 120 160 38 54
7 140 180 41 56
8 160 200 45 58
9 180 220 49 60
10 200 240 54 62
Top