• Ngừng hỗ trợ qua Chat Facebook Cá nhân của GM Kenj Mark.
    Để được hỗ trợ cụ thể hơn, tránh việc GM không nhận được tin hoặc bị trôi tin mà không hỗ trợ được cho bạn.
    TẠO PHÒNG CHAT và nhấn vào "Bắt đầu một cuộc trò truyện".

Tier 5- Phoenix Master
 
Phoenix Bless
Sử dụng sức mạnh Phượng hoàng để tăng HP và các chỉ số phục hồi
Req. Item: Any kind of Item Type: Passive Req. Level: 80
Level  Added HP Regen HP Regen MP Regen STM
1 30 0.6 0.3 0.3
2 35 0.8 0.4 0.4
3 40 1.0 0.5 0.5
4 45 1.2 0.6 0.6
5 50 1.4 0.7 0.7
6 55 1.6 0.8 0.8
7 60 1.8 0.9 0.9
8 65 2.0 1.0 1.0
9 70 2.2 1.1 1.1
10 75 2.4 1.2 1.2

Phoenix Speed
Gia tăng tốc độ chạy và né tránh nhưng giảm đi sự chính xác
Weapon: Bows  Type: Active  Delay: level 1   Req. Level: 83
Level  Added move speed Evasion boost Attack Rating MP Usage STM Usage
1 3 1% -2% 55 52
2 4 1% -4% 57 54
3 4 2% -6% 59 56
4 5 2% -8% 61 58
5 5 3% -10% 63 60
6 6 3% -12% 65 62
7 6 3% -14% 67 64
8 7 4% -16% 69 66
9 7 4% -18% 71 68
10 8 4% -20% 73 70

Nature Splash
Bắn một mũi tên chí mạng có năng lượng từ tự nhiên vào mục tiêu.
Weapon: Bows  Type: Active  Delay: None   Req. Level: 86
Level Damage Boost Attack Range Added Critical MP Usage STM Usage
1 55% 20 3% 45 71
2 60% 25 6% 48 73
3 65% 30 9% 51 75
4 70% 35 12% 54 77
5 75% 40 15% 57 79
6 80% 45 18% 60 81
7 85% 50 21% 63 83
8 90% 55 24% 66 85
9 95% 60 27% 69 87
10 100% 65 30% 72 89

Circle Trap
bắn một loạt mũi tên sát thương và làm chậm kẻ địch trong một vùng nhất định.
Weapon: Bows Type: Active Delay: Level 1 Req. Level: 90
Level Damage Boost Range  Reduce Enemy Speed Deceleration Time MP Usage STM Usage
1 42% 95 4% 4 83 95
2 50% 100 6% 6 85 97
3 58% 105 8% 8 87 99
4 65% 110 10% 10 89 101
5 71% 115 12% 12 91 103
6 79% 120 14% 14 93 105
7 88% 125 16% 16 95 107
8 94% 130 18% 18 97 109
9 100% 135 20% 20 99 111
10 108% 140 22% 22 101 113
Top