Tier 2 - Warrior
Triple Impact
Tấn công liên tục với sát thương lớn.
Triple Impact thành công hoặc trượt tất cả.
Weapon: Axes, Swords, Claws, Scythes Type: Active Delay: None Req. Level: 20
Level Damage Boost Number of Hits MP Usage STM Usage
1 10% 1 22 39
2 15% 1 24 41
3 20% 2 26 43
4 25% 2 29 45
5 30% 2 32 47
6 35% 3 35 49
7 40% 3 38 51
8 45% 3 41 53
9 50% 3 44 55
10 55% 3 47 57

Brutal Swing
Tấn công một đòn cực mạnh với khả năng chí mạng cao.
Gia tăng 50% sát thương với quái hệ Demon.
Tăng 50% khả năng chí mạng theo cấp hiện tại của skill cho Avenging Crash.
Weapon: Axes, Swords Type: Active Delay: None Req. Level: 23
Level Damage Boost Added Critical MP Usage STM Usage
1 10% 3% 24 41
2 16% 7% 26 43
3 22% 10% 28 45
4 28% 13% 31 47
5 34% 16% 34 49
6 40% 19% 38 51
7 45% 21% 42 53
8 50% 24% 47 55
9 55% 27% 52 57
10 60% 30% 58 59

Roar
Gầm lên và làm choáng kẻ địch trong một phạm vi nhất định.
Có khả năng làm choáng kẻ địch trong map PvP.
Req. Item: Any kind of item Type: Active Delay: Level 1 Req. Level: 26
Level Range Stun Duration MP Usage STM Usage
1 50 1 26 39
2 60 2 28 41
3 70 3 30 43
4 80 3 33 45
5 90 4 36 47
6 100 4 39 49
7 108 4 42 51
8 116 5 45 53
9 124 5 49 55
10 130 5 53 57

Rage of Zecram
Nhảy lên và bổ mạnh xuống tạo ra một vùng sát thương nhỏ.
Weapon: Axes, Swords, Hammers Type: Active Delay: None Req. Level: 30
Level Damage Boost Flame Attack MP Usage STM Usage
1 14% 14% 29 45
2 28% 28% 31 47
3 42% 42% 33 49
4 56% 56% 36 51
5 70% 70% 39 53
6 84% 84% 42 55
7 98% 98% 45 57
8 112% 112% 49 59
9 126% 126% 53 61
10 140% 140% 58 63
Top