• Ngừng hỗ trợ qua Chat Facebook Cá nhân của GM Kenj Mark.
    Để được hỗ trợ cụ thể hơn, tránh việc GM không nhận được tin hoặc bị trôi tin mà không hỗ trợ được cho bạn.
    TẠO PHÒNG CHAT và nhấn vào "Bắt đầu một cuộc trò truyện".

Tier 2 - Warrior
Triple Impact
Tấn công liên tục với sát thương lớn.
Triple Impact thành công hoặc trượt tất cả.
Weapon: Axes, Swords, Claws, Scythes Type: Active Delay: None Req. Level: 20
Level Damage Boost Number of Hits MP Usage STM Usage
1 10% 1 22 39
2 15% 1 24 41
3 20% 2 26 43
4 25% 2 29 45
5 30% 2 32 47
6 35% 3 35 49
7 40% 3 38 51
8 45% 3 41 53
9 50% 3 44 55
10 55% 3 47 57

Brutal Swing
Tấn công một đòn cực mạnh với khả năng chí mạng cao.
Gia tăng 50% sát thương với quái hệ Demon.
Tăng 50% khả năng chí mạng theo cấp hiện tại của skill cho Avenging Crash.
Weapon: Axes, Swords Type: Active Delay: None Req. Level: 23
Level Damage Boost Added Critical MP Usage STM Usage
1 10% 3% 24 41
2 16% 7% 26 43
3 22% 10% 28 45
4 28% 13% 31 47
5 34% 16% 34 49
6 40% 19% 38 51
7 45% 21% 42 53
8 50% 24% 47 55
9 55% 27% 52 57
10 60% 30% 58 59

Roar
Gầm lên và làm choáng kẻ địch trong một phạm vi nhất định.
Có khả năng làm choáng kẻ địch trong map PvP.
Req. Item: Any kind of item Type: Active Delay: Level 1 Req. Level: 26
Level Range Stun Duration MP Usage STM Usage
1 50 1 26 39
2 60 2 28 41
3 70 3 30 43
4 80 3 33 45
5 90 4 36 47
6 100 4 39 49
7 108 4 42 51
8 116 5 45 53
9 124 5 49 55
10 130 5 53 57

Rage of Zecram
Nhảy lên và bổ mạnh xuống tạo ra một vùng sát thương nhỏ.
Weapon: Axes, Swords, Hammers Type: Active Delay: None Req. Level: 30
Level Damage Boost Flame Attack MP Usage STM Usage
1 14% 14% 29 45
2 28% 28% 31 47
3 42% 42% 33 49
4 56% 56% 36 51
5 70% 70% 39 53
6 84% 84% 42 55
7 98% 98% 45 57
8 112% 112% 49 59
9 126% 126% 53 61
10 140% 140% 58 63
Top