Tier 1 - Mechanician
Extreme Shield
Tăng khả năng đỡ khi sử dụng khiên.
Cần: Shield Loại: Chủ động Độ trễ: Cấp 1 Req. Level: 10
Cấp Block Rating Thời gian MP sử dụng STM sử dụng
1 1% 30 12 34
2 1% 50 14 36
3 2% 70 17 38
4 2% 90 20 40
5 3% 110 23 42
6 3% 130 26 44
7 4% 150 30 46
8 4% 170 34 48
9 5% 190 39 50
10 6% 210 44 52

Mechanic Bomb
Ném một trái Bomb gây sát thương.
Cần: Mọi item Loại: Chủ động Độ trễ: Không Req. Level: 12
Cấp Damage Range MP sử dụng STM sử dụng
1 5 - 29 50 8 28
2 6 - 33 53 10 30
3 7 - 37 56 12 32
4 8 - 42 59 14 34
5 9 - 47 62 17 36
6 10 - 53 64 20 38
7 11 - 60 66 23 40
8 12 - 68 68 26 42
9 13 - 77 70 29 44
10 14 - 87 72 33 46

Organic Attribute
Tăng khả năng chống lại vật lý.
Loại: Thụ động Req. Level: 14
Cấp  Chống vật lý  
1 2
2 4
3 6
4 8
5 10
6 12
7 14
8 16
9 18
10 20

Physical Absorption
Tăng khả năng sức sát thương với cơ thể.
Cần: Mọi item Loại: Chủ động Độ trễ: Cấp 1 Req. Level: 17
Cấp Absorb Rating Thời gian MP sử dụng STM sử dụng
1 1 - 2 30 20 30
2 1 - 3 50 24 32
3 2 - 3 70 28 34
4 2 - 4 90 32 36
5 3 - 5 110 36 38
6 3 - 6 130 40 40
7 4 - 6 150 44 42
8 4 - 7 170 48 44
9 5 - 8 190 52 46
10 5 - 10 210 56 48
Top