• Ngừng hỗ trợ qua Chat Facebook Cá nhân của GM Kenj Mark.
    Để được hỗ trợ cụ thể hơn, tránh việc GM không nhận được tin hoặc bị trôi tin mà không hỗ trợ được cho bạn.
    TẠO PHÒNG CHAT và nhấn vào "Bắt đầu một cuộc trò truyện".

Tier 1 - Pikeman
 
Pike Wind
Tạo một vòng gió xoáy đẩy lùi kẻ địch.
Weapon: Scythes  Type: Active  Delay: None  Req. Level: 10
Level Attack Power Push back length MP Usage STM Usage
1 3 - 20 70 14 27
2 5 - 27 75 16 29
3 7 - 34 80 18 31
4 9 - 41 85 20 33
5 11 - 48 90 23 35
6 13 - 52 95 26 37
7 15 - 59 100 29 39
8 17 - 66 105 32 41
9 19 - 73 110 35 43
10 21 - 80 120 39 45

Ice Attribute
Tăng khả năng chống lại băng giá.
Type: Passive  Req. Level: 12  
Level  Frost Attribute
1 2
2 4
3 6
4 8
5 10
6 12
7 14
8 16
9 18
10 20

Critical Hit
Tấn công vào điểm yếu tăng khả năng chí mạng.
Weapon: Scythes, Swords, Axes, Claws Type: Active  Delay: None  Req. Level: 14  
Level  Critical  MP Usage STM Usage
1 15% 14 31
2 19% 16 33
3 23% 18 35
4 26% 20 37
5 29% 23 39
6 32% 26 41
7 34% 29 43
8 36% 33 45
9 38% 37 47
10 40% 41 49

Jumping Crash
Nhảy lên xoay vòng và tấn công một đòn cực mạnh vào đối thủ.
Jumping Crash được gia tăng 30% sát thương với quái hệ Demon.  
Weapon: Scythes, Swords, Axes Type: Active  Delay: None  Req. Level: 17  
Level Attack Rating Boost Damage Boost MP Usage STM Usage
1 8% 10% 16 34
2 16% 20% 18 36
3 24% 30% 20 38
4 32% 40% 23 40
5 40% 50% 26 42
6 48% 60% 29 44
7 56% 70% 32 46
8 64% 80% 35 48
9 72% 90% 39 50
10 80% 100% 43 52
Top