• Ngừng hỗ trợ qua Chat Facebook Cá nhân của GM Kenj Mark.
    Để được hỗ trợ cụ thể hơn, tránh việc GM không nhận được tin hoặc bị trôi tin mà không hỗ trợ được cho bạn.
    TẠO PHÒNG CHAT và nhấn vào "Bắt đầu một cuộc trò truyện".

Tier 2 - Combatant
 
Ground Pike
Cắm mũi giáo xuống đất và tạo ra một vùng có khả năng làm chậm kẻ địch.
Weapon: Scythes  Type: Active  Delay: None  Req. Level: 20  
Level  Freeze Time Frost Damage Range  MP Usage STM Usage
1 3 10-40 80 19 36
2 4 13-45 82 21 38
3 5 16-50 84 23 40
4 6 19-55 86 25 42
5 7 22-60 88 28 44
6 7 25-65 90 31 46
7 7 28-70 92 34 48
8 8 31-75 94 38 50
9 8 34-80 96 42 52
10 8 37-85 98 46 54

Tornado
Xoáy thương quanh bản thân và tạo ra một cơn lốc tấn công các mục tiêu xung quanh.
Weapon: Scythes  Type: Active  Delay: None  Req. Level: 23  
Level  Damage Boost Range  MP Usage STM Usage
1 50% 50 23 38
2 59% 53 25 40
3 67% 56 27 42
4 74% 59 29 44
5 80% 63 32 46
6 85% 69 35 48
7 89% 71 38 50
8 92% 76 42 52
9 104% 81 46 54
10 115% 85 51 56

Weapon DEF Mastery
Tăng cao khả năng phòng thủ khi sử dụng các loại vũ khí 2 tay.
Weapon: Scythes, Swords, Axes, Hammers Type: Passive  Req. Level: 26  
Level  Defense Rating
1 2%
2 3%
3 4%
4 5%
5 6%
6 8%
7 10%
8 12%
9 14%
10 15%

Expansion
Tạo ra một hình ảnh phóng lớn của vũ khí nhằm cực đại sát thương cho đối thủ.
Expansion đươc gia tăng 30% sát thương với quái hệ mutant .
Weapon: Scythes, Axes, Hammers Type: Active  Delay: None  Req. Level: 30
Level Weapon Size Damage Boost MP Usage STM Usage
1 30% 30% 26 42
2 38% 35% 28 44
3 46% 40% 30 46
4 54% 45% 33 48
5 62% 50% 36 50
6 70% 55% 39 52
7 78% 60% 43 54
8 86% 65% 47 56
9 94% 70% 50 58
10 102% 75% 53 60
Top