Valento Invasion  (18x)
ALFA
BETA
MAINMáy chủ On
Máy chủ Off

Bảo trì tiếp theo
Chưa có thông tin Bảo trì
SERVER STATUS


Tier 5- Warlord
Down Hit
Nhảy lên và bổ xuống tạo nên một vùng sát thương diện rộng.
Weapon: Axes, Scythes, Swords, Hammers Type: Active  Delay: None  Req. Level: 80
Level  Damage Boost MP Usage STM Usage
1 90% 58 68
2 92% 61 70
3 94% 64 72
4 96% 67 74
5 98% 70 76
6 100% 73 78
7 104% 76 80
8 108% 79 82
9 112% 82 84
10 116% 85 86

Power Dash
Tấn công một chiêu cực manh vào đối thủ.
Weapon: Axes, Hammers, Swords Type: Active  Delay: Level 1   Req. Level: 83
Level  Damage Boost MP Usage STM Usage
1 15% 70 81
2 30% 75 83
3 45% 80 85
4 60% 85 87
5 75% 90 89
6 90% 95 91
7 105% 100 93
8 120% 105 95
9 135% 110 97
10 150% 115 99

Mortal Blow
Hi sinh một lượng máu để tạo ra một chuỗi liên hoàn với sát thương và khả năng chí mạng cực cao.
Weapon: Axes, Hammers Type: Active  Delay: Level 1   Req. Level: 86
Level  Damage Boost Added Critical HP Reduction MP Usage STM Usage
1 45% 10% 5.5% 63 70
2 65% 12% 6.0% 66 72
3 85% 14% 6.5% 69 74
4 105% 16% 6.9% 72 76
5 125% 18% 7.4% 75 78
6 145% 20% 7.8% 78 80
7 165% 22% 8.2% 81 82
8 185% 24% 8.7% 84 84
9 205% 26% 9.1% 87 86
10 225% 28% 10.0% 90 88

Bloody Berserker
Giảm khả năng chịu đựng nhưng sẽ nâng cao khả năng tấn công và sự chính xác của nhân vât.
không thể buff cùng Berserker.
Type: Active Delay: Level 1 Req. Level: 90
Level Added Atk Power Of Player Added Atk Rating of player Absorption Duration MP Usage STM Usage
1 2% 10% -5 15 86 93
2 3% 15% -8 20 90 95
3 4% 20% -11 25 94 97
4 5% 30% -14 30 98 99
5 6% 40% -17 35 102 101
6 7% 50% -20 40 106 103
7 8% 60% -23 45 110 105
8 10% 70% -27 50 114 107
9 12% 80% -31 55 118 109
10 14% 90% -35 60 122 111