LƯU Ý:

 

Boots / Gauntlets / Bracelets: Không sử dụng Mixing (chỉ sử dụng để Aging hoặc Respecing)