Valento Invasion  (18x)
ALFA
BETA
MAINMáy chủ On
Máy chủ Off

Bảo trì tiếp theo
Chưa có thông tin Bảo trì
SERVER STATUS


Cấp độ: Hoàn thành Quest 110 và Quest Vinh Quang Chân Chính
Phần thưởng: 250M EXP (Điểm kinh nghiệm)
 
 
- Điều kiện nhận:
+ Nhân vật đạt cấp độ 110 và phải hoàn thành nhiệm vụ Vinh Quang Chân Chính.
- Thực hiện:
+ Bước 1: Gặp pháp sư Raymon gần thủ kho.
+ Bước 2: Gặp Hiệp sĩ Derik để nhận Q.
+ Bước 3: Tiến hành đánh Monster chỉ định với số lượng tại map 110.
+ Bước 4: Về gặp Hiệp sĩ Derik và nhận 250M exp phần thưởng dành cho Daily Quest.