Valento Invasion  (18x)
ALFA
BETA
MAINMáy chủ On
Máy chủ Off

Bảo trì tiếp theo
Chưa có thông tin Bảo trì
SERVER STATUS


Cấp độ: 80
Phần thưởng: +5 điểm statistic và +2 điểm skill.


 

Để theo dõi nhiều quái vật bạn giết, mở thông báo chatbox bằng cách nhấp vào Thông báo.
 

Nhân vật của bạn phải đạt được cấp độ là 80. Đầu tiên bạn hãy tới gặp Tu sĩ, phía ngoài cổng Đền quỷ tầng 1. Ông ta sẽ giao cho bạn nhiệm vụ là giết 10 quái vật Ratoo (Rasha's) ở Đền quỷ tầng 2. Và khi đã hoàn thành việc giết 10 quái vật này, bạn hãy quay trở về gặp Tu sĩ và ông ta sẽ thưởng cho bạn phần quà.