Respecing
 

Bạn có thể respec Vũ khí, Áo giáp, Robes, Shields, Orbs, Gauntlets, Boots, Armlet, Amulets, Rings và Sheltoms.

Bạn chỉ có thể thay đổi spec của một item nếu nó không mix hoặc age.

Bạn phải đi đến gặp "Craftsman, Morald" tại thị trấn Ricarten. 

Thêm các Item vào trong ô yêu cầu Item và Thêm sheltom, bạn cần một số gold để thực hiện quá trình này. (Seals là Gyfu, Nied, Teiwaz, Jera). 
 

Bạn có thể tăng đến 50% sức mạnh item bằng cách mua một viên  Respec Stone tại NPC trong game.

Kiểm tra các bảng dưới đây để biết thông tin và cách để sử dụng:

 

# Respec stone Số lượng Level
Gyfu 2 0 ~ 69
Nied 2 70 ~ 89
Jera 2 0 ~ 130
 

Gyfus và Nieds có thể được mua tại các Miscellaneous Store. Jera có thể được tìm thấy ở Maps Cấp 80+ (Ice1 / Ice2 / K.Cave) , giết quái vật như Grotesque / Iron Fist có thể rớt Jera, nhưng nó rất hiếm, tại các sự kiện như Mini Monsters và Mini Bosses và bạn có thể mua chúng trong các NPC trong game.