Bitter Ordeal (90) | PTV: Miền đất hứa - Nơi niềm vui bắt đầu!

Cấp độ: 90
Phần thưởng : +10 Statistic sau mỗi cấp độ 90.


Nhân vật của bạn phải đạt được cấp độ là 90. Đầu tiên bạn hãy tới gặp Hiệp sĩ Derik ở thành phố Ricarten, và ông ta sẽ nói với bạn đi tìm NPC: Morion, Raymon ở thành phố Ricarten. Sau đó ông ta sẽ nói với bạn là bạn cần phải đi đến nơi Nhà máy Perum rất nguy hiểm và săn 50 con quái vật Iron Golem (quái bất kì). Lưu ý rằng nhiệm vụ này không đơn giản bởi vì khi làm bạn đã bị mất đi phân nửa sức mạnh.





Để theo dõi nhiều quái vật bạn giết, mở thông báo chatbox bằng cách nhấp vào Thông báo.



Nếu bạn hết máu, bạn sẽ thua và sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng nếu bạn có thể giết được tất cả 50 con quái vật Iron Golem mà không có chết, hãy trở về gặp Morion, Raymon và ông ta sẽ công nhận bạn như là một chiến binh hùng mạnh nhất của vương quốc này, và phần thưởng của bạn sẽ là 10 điểm cộng cho mỗi level tiếp theo, thay cho chỉ tăng 7 level từ nhiệm vụ "Test of Kingdom".

 

(Gợi ý : Magician và Priestess thuận lợi hơn khi làm nhiệm vụ này. Các bộ tộc còn lại sẽ hơi bị khó khăn khi làm nhiệm vụ này. Tôi nhấn mạnh đây là nhiệm vụ rất khó, và khó nhất trong tất cả các nhiệm vụ, nếu đủ khả năng bạn cũng nên làm thử xem sao.



Mẹo: Chúng tôi đề nghị bạn làm nhiệm vụ Làng Eura trước: thưởng 40 HP sẽ giúp bạn trong nhiệm vụ khó khăn này.

 

Top