Eura Village (90) | PTV: Miền đất hứa - Nơi niềm vui bắt đầu!

Cấp độ: 90
Phần thưởng: +40 HP (vĩnh viễn).


Gặp Giả kim thuật Eura ở Làng Eura (90) ông ta sẽ yêu cầu bạn tiêu diệt 10 Iron Fist ở Nhà máy Perum.
Để theo dõi số lượng quái vật bạn đã tiêu diệt, bạn hãy mở thông báo chatbox bằng cách nhấp vào Thông báo. 


Nếu bạn đã tiêu diệt đủ số lượng Iron Fist theo yêu cầu, hãy quay lại gặp Giả kim thuật Eura ông ta sẽ thưởng cho bạn sheltom "Roitra" có tác dụng tăng 40 HP.

 

Top