Friendship with Mitchell (70) | PTV: Miền đất hứa - Nơi niềm vui bắt đầu!

Cấp độ: 70
Phần thưởng: +5 điểm Statistic và +1 điểm Skill.


Đi đến Chiến trường cổ nằm trong vùng đất cấm (55) bên ngoài của Đền quỷ tầng 1 (70), anh ta sẽ cho bạn biết rằng bạn phải săn lùng và giết được 10 con Typhoon hùng mạnh đã gây ra nhiều sóng gió trong đền Đền quỷ tầng 1 (70). 

Để theo dõi nhiều quái vật bạn giết, mở thông báo chatbox bằng cách nhấp vào Thông báo.
 

Nếu bạn làm tốt, và giết đủ 10 con Typhoon, trở về gặp vị Tu sĩ trước cửa Đền quỷ tầng 1 và anh ta sẽ thưởng cho bạn.

 

Top