Illusion of Fury (100) | PTV: Miền đất hứa - Nơi niềm vui bắt đầu!

Cấp độ: 100
Phần thưởng: Cuộn sách của Hoàng gia (Scroll Of Royal), cộng 30 HP / 30 MP / 30 STM vĩnh viễn được thêm cho nhân vật của bạn.

 

Để bắt đầu nhiệm vụ này, bạn đến gặp NPC: Thiên Sứ Ray trong Ricarten. Nhiệm vụ này rất khó khăn và trải qua 5 bước, và bạn sẽ phải chiến đấu chống lại Fury hùng mạnh gấp 3 lần! Bước đầu tiên của nhiệm vụ này là để săn 50 con quái vật trong Nhà máy Perum. Người truy cập sẽ xuất hiện phía trên bên trái trên màn hình của bạn, giúp bạn theo dõi bao nhiêu quái vật mà bạn cần phải giết. Không có giới hạn thời gian cho việc này. Khi bạn làm xong, quay trở lại để tiếp tục.  

 

 

 

Bước thứ hai là để chống lại một Fury, Pháp sư, Raymon sẽ triệu tập cho bạn trong danh sách Quest. Bạn nên nhớ mua Potion và Force Orb, bạn sẽ cần chú ý đến các skill mang tính hỏa lực: Fury đầu tiên sẽ đánh ở chế độ "phòng thủ".

 

 

Sau khi đánh bại Fury, bạn sẽ được chuyển trở lại nơi bạn sinh ra. Tới gặp Pháp sư, Raymon một lần nữa để tiếp tục nhiệm vụ của bạn.
Bước thứ ba là để đi đến Thung lũng Gallubia và săn100 quái vật. Một lần nữa, bạn có thể sử dụng truy cập trên cùng bên trái của màn hình của bạn để nhìn thấy nhiều con quái vật đã bị giết.

 

 

Sau khi bạn đang thực hiện với 100 quái vật từ thung lũng Gallubia, đi trở lại gặp Pháp sư, Raymon trong Ricarten.

Đây là bước thứ 4 là cuộc chiến Fury 2, nhưng lần này ở chế độ "tấn công": nó sẽ đánh bạn vì thế bạn sẽ gặp khó khăn hơn so với lần đầu tiên, vì vậy hãy chuẩn bị sẵn sàng.
 

 

 

Quay trở lại để gặp Pháp sư, Raymon một lần nữa cho cuộc chiến cuối cùng. Lần này, bạn sẽ chiến đấu "cân bằng". Cũng giống như 2 cuộc chiến đấu trước, không quên mua Potion: nếu bạn chết, bạn sẽ phải bắt đầu cuộc chiến một lần nữa.

 

  

 

Sau khi chiến thắng cuộc chiến cuối cùng này, một lần nữa bạn sẽ được chuyển trở lại Ricarten. Đi tới gặp Pháp sư, Raymon để nhận những phần thưởng xứng đáng.

 

Top