Mystique Of Magician (120) | PTV: Miền đất hứa - Nơi niềm vui bắt đầu!

 

Cấp độ: 120 (Yêu cầu: Hoàn thành tất cả các Quest trước đó).

 

 
Phần thưởng: 
Khi hoàn thành là gia tăng vĩnh viễn các chỉ số của nhân vật):
+ Cộng 75 Damage min/max.
+ Cộng 100 Attack Rating (tỷ lệ trúng).
+ Cộng 100 Defense.
+ Cộng 5.0 Abs.
+ Cộng 50 Hp/Mp/Stm.
+ Cộng kháng (tất cả): 3 (cho tất cả mọi loại kháng).

 

Thực hiện Nhiệm vụ:
Cách đánh (giản lược) (yêu cầu đã hoàn thành nhiệm vụ vinh quang chân chính):

Đầu tiên đi tới Gặp Giả kim thuật Eura để nhận nhiệm vụ này và thực hiện các bước:
bước 1: Giết 50 mục tiêu bất kỳ tại Tòa tháp máu tầng 2.
bước 2: Giết 3 lần Boss Eragon (xuất hiện: Tòa tháp máu tầng 1).
bước 3: Giết 100 mục tiêu bất kỳ tại Tòa tháp máu tầng 3.
bước 4: Giết 3 lần Boss Devil Shire (xuất hiện: Tòa tháp máu tầng 2).
bước 5: Giết 150 mục tiêu bất kỳ tại Mỏ Đá Băng.
bước 6: Giết 3 lần Boss Tulla (xuất hiện: Mỏ Đá Băng).

- Giữa các nhiệm vụ các bạn cần gặp lại Giả kim thuật Eura để chuyển giai đoạn.
- Khi kết thúc các bạn gặp Giả kim thuât Eura nhấp vào tên Mystique of Magician để nhận thưởng.

 

 

Top