• Ngừng hỗ trợ qua Chat Facebook Cá nhân của GM Kenj Mark.
    Để được hỗ trợ cụ thể hơn, tránh việc GM không nhận được tin hoặc bị trôi tin mà không hỗ trợ được cho bạn.
    TẠO PHÒNG CHAT và nhấn vào "Bắt đầu một cuộc trò truyện".

Cấp độ: 80
Phần thưởng: +5 điểm statistic và +2 điểm skill.


 

Để theo dõi nhiều quái vật bạn giết, mở thông báo chatbox bằng cách nhấp vào Thông báo.
 

Nhân vật của bạn phải đạt được cấp độ là 80. Đầu tiên bạn hãy tới gặp Tu sĩ, phía ngoài cổng Đền quỷ tầng 1. Ông ta sẽ giao cho bạn nhiệm vụ là giết 10 quái vật Ratoo (Rasha's) ở Đền quỷ tầng 2. Và khi đã hoàn thành việc giết 10 quái vật này, bạn hãy quay trở về gặp Tu sĩ và ông ta sẽ thưởng cho bạn phần quà.

 

Top