Cấp độ: 85
Phần thưởng: Giảm 1% EXP khi bạn chết.

Để theo dõi nhiều quái vật bạn giết, mở thông báo chatbox bằng cách nhấp vào Thông báo.

Nhân vật của bạn phải đạt được cấp độ là 85. Đầu tiên bạn hãy tới gặp Tu sĩ ở bên ngoài cửa Đền quỷ tầng 1. Ông ta sẽ giao cho bạn nhiệm vụ là giết 10 quái vật Grotesque ở Tuyến đường chết.

Khi đã hoàn thành việc giết 10 quái vật Grotesque, bạn hãy quay trở về gặp Tú sĩ và ông ta sẽ thưởng cho bạn vật phẩm "Tears of Kalia", và giảm bớt 1% EXP khi bạn chết.

 

Top