Test of Kingdom (80) | PTV: Miền đất hứa - Nơi niềm vui bắt đầu!

Cấp độ: 80
Phần thưởng: 7 điểm Statistic sau mỗi cấp độ 80.

Nhân vật của bạn phải đạt được trình độ là 80. Đầu tiên bạn hãy tới Hiệp sĩ Derik trong Ricarten để bắt đầu nhận nhiệm vụ. Sau khi nhận xong hãy đi đến Minuren ở thành phố Navisko và ông ta sẽ yêu cầu bạn tìm về cho ông ta 3 loại Vamp (ngọc) sau đây:

 
Loại Vamp Map Boss
Golden Vamp Đền quỷ tầng 1 STYX Archon
Đền quỷ tầng 2 RaShA
Thứ tự Teleport Core: 0 ~ 4 Gold Vamp Dummy
Silver Vamp Chiến trường cổ Slayon & HellSing
Vùng đất cấm Vermun Actarun
Nhà ngục cổ tầng 1 Vega Demitri
Nhà ngục cổ tầng 2 Unholy Knight
Nhà ngục cổ tầng 3 Bloody Rose
Thứ tự Teleport Core: 0 ~ 4 Silver Vamp Dummy / Zzangpy
Bronze Vamp Thứ tự Teleport Core: 0 ~ 4 Eed
Tàn tích ngôi làng cổ Mekhist / Grave Shakins /  Bauton
Vùng đất bị nguyền rủa Guilty Gordon
Vùng đât bị lãng quên Apostasy / Fright Nemyun * El Rasi Kun
Ốc đảo Vega Demir[IMG]


Để theo dõi nhiều quái vật bạn giết xem bằng cách nhấp vào nút Thông báo.

Sau khi bạn đã có đủ tất cả 3 loại Vamp (Golden, Silver, Bronze), bạn hãy quay trở lại MinurenNavisko và ông ta sẽ đưa cho bạn một "Lá thư giới thiệu". Hãy mang cái lá thư đó đến Hiệp sĩ Derik ở thành phố Ricarten và khi đó nhiệm vụ của bạn đã được hoàn thành. Phần thưởng của bạn nhận được là 7 điểm statistic.
 
Top