Cấp độ: 55
Phần thưởng: +1 điểm Skill
 


Nhân vật của bạn phải đạt được cấp độ là 55. Đầu tiên tới gặp Võ sư, Verkan trong Ricarten, ông ta sẽ giao cho bạn nhiệm vụ là phải giết 40 quái vật Direbees (con ong chúa) ở hang thạch nhũ.

 

 

Khi đã hoàn thành việc giết 40 quái vật Direbees, hãy quay trở về gặp Võ sư, Verkan và ông ta sẽ cho bạn một phần thưởng là 1 điểm cộng Skill.

 

Top