Thử thách Hoàng Gia (105) | PTV: Miền đất hứa - Nơi niềm vui bắt đầu!

 

Cấp độ: 105 (Yêu cầu: hoàn thành tất cả Quest trước đó).
 

 

Phần thưởng: Viên ngọc Jadeite của Hoàng gia cộng 25 Damage (Min/Max) thêm cho nhân vật của bạn.

 
  1. Yêu cầu của nhiệm vụ: các bạn cần đạt level 105 và hoàn thành toàn bộ Q100 về trước, nếu thiếu sẽ không thể nhận nhiệm vụ.
  2. Các bạn cần nhận Q tại NPC Tu sĩ trước cửa Đền Quỷ tầng 1 và đánh quái vật tên Seto tại map Đền tử Thần (Lost Temple), với số lượng chỉ định sau đó bạn về lại NPC này để trả nhiệm vụ.
  3. Cuối cùng nhận phần thưởng là Viên ngọc Jadeite của Hoàng gia với 25 Dame (Min/Max) thêm cho nhân vật của bạn.
 
Top