Vinh Quang Chân Chính (110) | PTV: Miền đất hứa - Nơi niềm vui bắt đầu!

 

Cấp độ: 110 (Yêu cầu: hoàn thành tất cả Quest trước đó).
 

 

Phần thưởng: Viên pha lê: Heart Of Glory và viên pha lê này mang lại các thông số như 50 HP/MP/STM , 50 Min/Max Damage và có thể là cả Absorb
 
Nhiệm vụ bất khả thi (Mission Impossible) có tên Vinh Quang Chân Chính?

Hỏi: tại sao nhiệm vụ này lại gọi là bất khả thi ?
Trả lời: Nhiệm vụ có một độ khó đến mức khó mà có thể hoàn thành với các thành viên không có đầy đủ kỹ năng hoặc quá yếu.

Hỏi: Vậy phần thưởng của nhiệm vụ có xứng đáng với cái tên nhiệm vụ bất khả thi không ?
Trả lời: theo mình là xứng đáng với một viên pha lê: Heart Of Glory và viên pha lê này mang lại các thông số như 50 HP/MP/STM, 50 min/max Damage và có thể là cả Absorb cho game thủ.

Hỏi: Vậy độ khó của nhiệm vụ như nào? và Thực thi nó ra sao ?
Trả lời: Đầu tiên điều kiện là bạn đã hoàn thành Q105 và nhân vật đạt level 110 (khuyến cáo 110 thì sẽ bán hành khá nhiều đề nghị nên mạnh mẽ hơn, và items đẹp một chút).Các bạn có thể gặp Hiệp sĩ Derik tại Ricarten để nhận nhiệm vụ Vinh Quang Chân Chính:
(xin lưu ý các bạn đây là chuỗi nhiệm vụ nhé nên sẽ phải đánh nhiều lần).
 
Nhiệm vụ 1: Các bạn cần tiêu diệt 30 Chimera tại Miền Loạn Lạc.
Nhiệm vụ 2: Các bạn cần tiêu diệt 50 King Spider tại Đền Tử Thần.
Nhiệm vụ 3: Các bạn cần tiêu diệt 50 Hobogolem tại Tòa tháp máu tầng 1.
Nhiệm vụ 4: Các bạn cần tiêu diệt 70 Revived Priestess tại Tòa tháp máu tầng 2.
Nhiệm vụ 5: Các bạn cần tiêu diệt 70 Gorgon tại Tòa tháp máu tầng 2.Giữa các giai đoạn các bạn cần về gặp Hiệp sĩ Derik để hoàn trả và tiếp nhận nhiệm vụ tiếp theo trong chuỗi nhiệm vụ. Khi đã hoàn thành tất cả các bạn gặp Hiệp sĩ Derik và nhận viên pha lê Heart Of Glory với các thông số được thêm vĩnh viễn cho bạn.
 
Top